Leikkaukseen vuodeosastolta

Osa leikkauksista edellyttää sairaalan vuodeosastolle saapumista jo leikkausta edeltävänä päivänä. Sairaalaan saapumisajankohta ja ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta ennen sairaalaan tuloa kerrotaan kutsukirjeessä. Usein jo etukäteen tehdään esimerkiksi laboratorio- tai röntgentutkimuksia leikkauskelpoisuuden varmistamiseksi.

Hoidon kulku

Vaatteiden vaihto ja tarvittavat lisätutkimukset tehdään sairaalassa ennen toimenpidettä. Yleensä toimenpidelääkäri ja tarvittaessa anestesialääkäri tapaavat potilaansa ennen leikkausta.

Välittömät leikkausvalmistelut, kuten esilääkkeen antaminen, tehdään sairaalassa toimenpidepäivänä. Sairaalan henkilökunta huolehtii kuljetuksesta leikkausosastolle potilasvuoteella. Henkilökohtaiset tavarasi jäävät säilytykseen vuodeosastolle, jonne palataan toimenpiteen jälkeen.

Toimenpiteen jälkeen toipumistasi seurataan heräämössä ennen vuodeosastolle siirtymistä. Vuodeosastolla kuntoutuminen jatkuu, kunnes vointisi mahdollistaa kotiin tai muuhun jatkohoitopaikkaan siirtymisen. Saat jatkohoito-ohjeet ja tarvittavat reseptit vuodeosastolla ennen kotiutumista.