Päivystysleikkaus

KYSissä on ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius kiireellistä leikkaushoitoa vaativia potilaita varten. Päivystyspotilaat tulevat pääsääntöisesti sairaalaan päivystyspoliklinikalle, jossa hoidon kiireellisyys arvioidaan.

Välittömät leikkausvalmistelut, kuten esilääkkeen antaminen ja leikkausalueen valmistelu, tapahtuvat sairaalassa. Yleensä toimenpidelääkäri ja tarvittaessa anestesialääkäri tapaavat potilaansa ennen leikkausta. Sairaalan henkilökunta huolehtii kuljetuksesta leikkausosastolle potilasvuoteella. Henkilökohtaiset tavarat viedään säilytykseen vuodeosastolle.

Toimenpiteen jälkeen toipumista seurataan heräämössä ennen vuodeosastolle siirtymistä. Vuodeosastolla kuntoutuminen jatkuu, kunnes vointi mahdollistaa kotiin tai muuhun jatkohoitopaikkaan siirtymisen. Jatkohoito-ohjeet ja tarvittavat reseptit saat mukaan vuodeosastolta ennen kotiutumista.