Leikkaushoidon tavoitteet

Leikkaushoidolla voidaan pyrkiä pidentämään potilaan elinikää, kuten syöpäkirurgiassa tai sydänkirurgiassa, tai poistamaan oireita, vähentämään kipua ja lisäämään elämänlaatua, kuten monien rappeumasairauksien hoidossa. Leikkaushoito edellyttää tarkkaa taudinmääritystä. Käytössä ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät, tieteelliseen näyttöön perustuvat yhtenäiset hoidon kriteerit. Tietoa sovelletaan yksilöllisesti huomioiden potilaan kokonaistilanne ja hänen toiveensa.

Leikkauspäätös

Leikkauspäätöksen teon yhteydessä hoitava lääkäri (kirurgi) keskustelee sinun ja tarvittaessa myös lähiomaistesi kanssa hoidon tavoitteista, vaihtoehdoista, hyödyistä ja riskeistä. Potilaalla on aina oikeus saada riittävästi tietoa tulevasta toimenpiteestä, siihen valmistautumisesta ja siitä toipumisesta. Varaudu kysymään sinua askarruttavat asiat ennen toimenpidettä.

Leikkaushoitopäätös tehdään aina yhteisymmärryksessä, ja potilaan kanssa sovitaan myös hoidon aikataulusta. Huolella tehty päätös perustuu siihen, että leikkauksesta on odotettavissa merkittävää hyötyä. Jokaisessa leikkauksessa on silti mahdollisuus, että tätä hyötyä ei täysin saavuteta.

Leikkaushoidon vaikuttavuus

Onnistuessaan leikkauksella on toimintakykyä pitkäaikaisesti edistävä vaikutus, vaikka toipilasaikana toimintakyky voi ohimenevästi alentua. Komplikaatiot voivat haitata paranemista tilapäisesti tai pysyvästi. Tavallisimpia komplikaatioita ovat poikkeava verenvuoto ja tulehdus, joita esiintyy leikkaustyypistä riippuen muutamalla prosentilla potilaista. Leikkaava lääkäri suhtautuu vakavasti potilaansa komplikaatioihin ja pyrkii edistämään kaikin tavoin niistä selviytymistä.