Toimenpide- ja tutkimuskäynnit

Toimenpidevastaanotolla tehdään jokin tutkimukseen tai hoitoon liittyvä, lääkärin määräämä ja toteuttama toimenpide. Jos toimenpide edellyttää valmistautumista, siitä on erillinen maininta ja ohjeistus sinulle lähetetyssä kutsukirjeessä.

Vastaanotolla tehtävät toimenpiteet ovat luonteeltaan yksinkertaisempia kuin varsinaiset leikkaukset. Pääset kotiin heti toimenpiteen tai lyhyen seurannan jälkeen, kun tarvittavat jatkohoito-ohjeet on annettu.

Tutkimuskäynti

Jos hoito ja diagnoosin varmistuminen vaatii lisä- tai seurantatutkimuksia, ne toteutetaan tutkimuskäynnillä. Tutkimuksiin kuuluvat esimerkiksi kuvantamistutkimukset, tähystykset, rasituskokeet ja fysiologiset mittaukset.

Jos tutkimus edellyttää etukäteen valmistautumista, siitä on erillinen maininta ja ohjeistus kutsukirjeessä. Lääkäri tekee sinulle yksilöllisen hoitosuunnitelman tutkimustulosten valmistuttua.