Potilasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Poliklinikkamaksu 41,20 euroa peritään 18 vuotta täyttäneeltä poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta. Jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana, poliklinikkamaksua ei peritä. Maksua ei peritä psykiatrian avohoidosta, eikä sotaveteraaneilta. Poliklinikkakäyntiä vastaavasta etävastaanotosta peritään 33,00 euroa 18 vuotta täyttäneiltä.

Päiväkirurgiamaksu 135,10 euroa peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. Päiväkirurgiamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta, ellei toimenpidettä ole tehty poliklinikalla. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä päiväkirurgiamaksun lisäksi 48,90 euron hoitopäivämaksu.

Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,50 euroa.

Hoitopäivämaksu 48,90 euroa peritään kaikista hoitopäivistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 22,50 euroa. Jos potilas siirtyy suoraan toiseen sairaalaan lähtöpäivää ei laskuteta. Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksua peritään 7 päivää kalenterivuodessa, minkä jälkeen vuodeosastohoito on maksutonta. Jos alaikäisellä on ollut hoitopäiviä muualla kuin KYSissä, ilmoittakaa siitä laskutukseen. 

Sarjahoitomaksu 11,40 euroa peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 18 vuotta täyttäneiltä. Jos sarjahoidon käynti on poliklinikkakäynnin yhteydessä, peritään tällöin poliklinikkamaksun lisäksi myös sarjahoitomaksu. Ilmoittakaa laskutukseen muualla kuin KYSissa annetusta sarjahoidosta. Sarjahoitomaksua ei peritä sotaveteraaneilta.

Kuntoutushoidon maksu 16,90 euroa.

Käyttämättä/perumatta jätetty tutkimus- tai vastaanottoaika 50,80 euroa. Maksu voidaan periä asetuksella säädetyin kriteerein 18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta.

Lääkärintodistukset ja lausunnot enintään 50,80 euroa peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Ajokorttitodistus enintään 61 euroa.

Päivä- tai yöhoidon maksu 22,50 euroa.

Potilaskertomuspyynnöt: Voit katsoa omia potilastietojasi Omakanta-verkkopalvelussa. Voit myös tilata kopiot tiedoistasi potilaskertomuskeskuksesta. Kopiot ovat maksuttomia.

Kuvantamistutkimusten kuvakopiot: Voit tilata kuvantamistutkimuksista, kuten röntgenkuvista, kopion CD –tallenteena potilaskertomuskeskuksesta. Tallenne maksaa 13,39 euroa ja se toimitetaan postitse ilmoittamaasi osoitteeseen.

Lausuntopalkkiot

Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
 

Erikoistuva lääkäri
palkkio/€

Erikoislääkäri
korotus 50 %

 

Lääkärinlausunnot
  • Suppea lausunto
14,19 21,29
  • Perusteellinen lausunto
16,22 24,33
  • Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
24,33 36,50
Tapaturmalausunnot (E-lausunto)
  • Tavallinen lääkärintodistus
10,14 15,21
  • Perusteellinen lausunto
17,74 26,61
  • Laaja ja aikaa vievä lausunto
24,33 36,50

 

Lääkärintodistuspalkkion enimmäismäärä on 50,80 euroa.
(asiakasmaksuasetus 23§)                        

Ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten kirjoitetusta lausunnosta saa periä enintään 61 euroa.   
                  
Oikeudenkäyntilausunnot  
(Valtioneuvoston asetus 862/2004 2§)
20,00 euroa, kun lausunto kirjoitetaan aikaisemmin tehdyn tutkimuksen
tai sairauskertomuksen perusteella
32,00 euroa, kun henkilö tutkitaan lausuntoa varten viranomaisen määräyksestä.

Paperilasku, e-lasku tai suoramaksu

Asiakaslaskut lähetetään maksajalle jälkikäteen joko paperilaskuna, e-laskuna tai suoramaksuna. Halutessaan asiakaslaskunsa e-laskuna, asiakkaan on tehtävä omassa verkkopankissaan e-laskusopimus. Laskuttaja löytyy verkkopankista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tai Kuopion yliopistollisen sairaalan nimellä, laskun aiheena terveydenhuollon asiakasmaksut. Suoramaksun saa käyttöön tekemällä suoramaksusopimuksen omassa pankissa.

OmaPosti

Mikäli asiakas ei ole tehnyt e-laskusopimusta tai suoramaksusopimusta ja on ottanut käyttöönsä Postin tarjoaman OmaPosti palvelun, asiakaslasku toimitetaan sähköiseen postilaatikkoon, jos lähettäjäksi OmaPostissa on valittu Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tai vaihtoehtoisesti valinta on tehty automaattisena kaikkien lähettäjien osalta. Tällöin laskua ei toimiteta paperisena. 

Asiakaslaskun lisäksi tällöin myös potilaskutsu ja muut potilaskirjeet toimitetaan sähköiseen postilaatikkoon. OmaPostin käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista, kun käyttäjätiliä luodaan.

Mikäli lähettäjävalintaa OmaPostissa ei ole tehty, toimitetaan kaikki kirjeet sekä paperilla että sähköisinä kopioina OmaPostiin. 

Yhteydenottokanavat OmaPostiin liittyen:

Tukisivusto ja vastaukset yleisimpiin kysymyksiin: https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/omat-tiedot/omaposti-kayttoonotto

Postin asiakaspalvelun yhteystiedot: https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/ota-yhteytta/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

OmaPostin käyttäjät voivat olla OmaPosti-sovelluksensa kautta yhteydessä, valikosta Asiakaspalvelu.

 

Potilaslaskutus

Potilaslaskuja koskevat tiedustelut ja maksukattoasiat
p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe kello 10–14.

Laskujen eräpäivien siirrot, maksuohjelmat, perintä ja ulosotto
p. 017 172 070
Yhteydenotot ma–pe kello 10–14.

Sähköposti
potilasmaksut(at)kuh.fi

Kuntalaskutus ja ulkomaalaiset potilaat

Tiedustelut
p. 044 711 3806 tai 044 711 3736

Sähköposti
kuntalaskutus(at)kuh.fi

Ensihoidon laskutus

Tiedustelut
p. 044 711 3737

Laskutuspalvelujen esimies

p. 044 717 2062