Potilasmaksut

Palvelemme toistaiseksi vähennetyin resurssein. Pyydämme ensisijaisesti asiakkaiden yhteydenottoja sähköpostitse potilasmaksut@kuh.fi

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

 • Poliklinikkamaksu 41,20 euroa peritään poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta. Jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana, poliklinikkamaksua ei peritä. Maksua ei peritä psykiatrian avohoidosta, eikä sotaveteraaneilta.
 • Päiväkirurgiamaksu 135,10 euroa peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.
 • Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,50 euroa.
 • Hoitopäivämaksu 48,90 euroa peritään kaikista hoitopäivistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 22,50 euroa. Jos potilas siirtyy suoraan toiseen sairaalaan lähtöpäivää ei laskuteta. Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksua peritään 7 päivää kalenterivuodessa, minkä jälkeen vuodeosastohoito on maksutonta. Jos alaikäisellä on ollut hoitopäiviä muualla kuin KYSissä, ilmoittakaa siitä laskutukseen. 
 • Sarjahoito 11,40 euroa peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Ilmoittakaa laskutukseen muualla kuin KYSissa annetusta sarjahoidosta.
 • Kuntoutushoidon maksu 16,90 euroa.
 • Käyttämättä/perumatta jätetty tutkimus- tai vastaanottoaika 50,80 euroa. Ilman perusteltua syytä perumatta jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu.
 • Lääkärintodistukset ja lausunnot enintään 50,80 euroa peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Ajokorttitodistus enintään 61 euroa.
 • Päivä- tai yöhoidon maksu 22,50 euroa.

Lausuntopalkkiot

Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
 

Erikoistuva lääkäri
palkkio/€

Erikoislääkäri
korotus 50 %

 

Lääkärinlausunnot
 • Suppea lausunto
14,19 21,29
 • Perusteellinen lausunto
16,22 24,33
 • Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
24,33 36,50
Tapaturmalausunnot (E-lausunto)
 • Tavallinen lääkärintodistus
10,14 15,21
 • Perusteellinen lausunto
17,74 26,61
 • Laaja ja aikaa vievä lausunto
24,33 36,50

 

Lääkärintodistuspalkkion enimmäismäärä on 50,80 euroa.
(asiakasmaksuasetus 23§)                        

Ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten kirjoitetusta lausunnosta saa periä enintään 61 euroa.   
                  
Oikeudenkäyntilausunnot  
(Valtioneuvoston asetus 862/2004 2§)
16,25 euroa, kun lausunto kirjoitetaan aikaisemmin tehdyn tutkimuksen
tai sairauskertomuksen perusteella
25,73 euroa, kun henkilö tutkitaan lausuntoa varten viranomaisen määräyksestä.

Paperilasku, e-lasku tai suoramaksu

Asiakaslaskut lähetetään maksajalle jälkikäteen joko paperilaskuna, e-laskuna tai suoramaksuna. Halutessaan asiakaslaskunsa e-laskuna, asiakkaan on tehtävä omassa verkkopankissaan e-laskusopimus. Laskuttaja löytyy verkkopankista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tai Kuopion yliopistollisen sairaalan nimellä, laskun aiheena terveydenhuollon asiakasmaksut. Suoramaksun saa käyttöön tekemällä suoramaksusopimuksen omassa pankissa.

Lue lisää

Potilaslaskutus

Toivomme tällä hetkellä yhteydenottoa ensisijaisesti sähköpostitse:
potilasmaksut(at)kuh.fi

Potilaslaskuja koskevat tiedustelut ja maksukattoasiat
p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe kello 10–14.
 

Laskujen eräpäivien siirrot, maksuohjelmat, perintä ja ulosotto
p. 017 172 070
Yhteydenotot ma–pe kello 10–14.

Sähköposti
potilasmaksut(at)kuh.fi

Kuntalaskutus ja ulkomaalaiset potilaat

Tiedustelut
p. 017 173 806 tai 017 173 736

Sähköposti
kuntalaskutus(at)kuh.fi

Ensihoidon laskutus

Tiedustelut
p. 044 711 3737

Laskutuspalvelujen esimies

p. 044 717 2062