Potilasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

 • Poliklinikkamaksu 41,70 euroa peritään poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta. Jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana, poliklinikkamaksua ei peritä. Maksua ei peritä psykiatrian avohoidosta, eikä sotaveteraaneilta.
 • Päiväkirurgiamaksu 136,80 euroa peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.
 • Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,80 euroa.
 • Hoitopäivämaksu 49,50 euroa peritään kaikista hoitopäivistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 22,80 euroa. Jos potilas siirtyy suoraan toiseen sairaalaan lähtöpäivää ei laskuteta. Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksua peritään 7 päivää kalenterivuodessa, minkä jälkeen vuodeosastohoito on maksutonta.
 • Sarjahoito 11,50 euroa/hoitokerta peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
 • Kuntoutushoidon maksu 17,10 euroa.
 • Käyttämättä/perumatta jätetty tutkimus- tai vastaanottoaika 51,40 euroa. Ilman perusteltua syytä perumatta jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu.
 • Lääkärintodistukset ja lausunnot enintään 51,40 euroa peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Ajokorttitodistus enintään 61,80 euroa.
 • Päivä- tai yöhoidon maksu 22,80 euroa.

Lausuntopalkkiot 1.1.2016

Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
 

Erikoistuva lääkäri
palkkio/€

Erikoislääkäri
korotus 50 %

 

Lääkärinlausunnot
 • Suppea lausunto
14,19 21,29
 • Perusteellinen lausunto
16,22 24,33
 • Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
24,33 36,50
Tapaturmalausunnot (E-lausunto)
 • Tavallinen lääkärintodistus
10,14 15,21
 • Perusteellinen lausunto
17,74 26,61
 • Laaja ja aikaa vievä lausunto
24,33 36,50

 

Lääkärintodistuspalkkion enimmäismäärä on 1.1.2016 alkaen 51,40 euroa.
(asiakasmaksuasetus 23§)                        

Ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten kirjoitetusta lausunnosta saa periä enintään 61,80 euroa 1.1.2016 alkaen.    
                  
Oikeudenkäyntilausunnot  
(Valtioneuvoston asetus 862/2004 2§)
16,25 euroa, kun lausunto kirjoitetaan aikaisemmin tehdyn tutkimuksen
tai sairauskertomuksen perusteella
25,73 euroa, kun henkilö tutkitaan lausuntoa varten viranomaisen määräyksestä.

Yhteystiedot

Potilasmaksupalvelujen esimies
p. 044 717 2062

Laskuja koskevat tiedustelut ja maksukattoasiat
p. 017 172 073, yhteydenotot ma–pe klo 10–14

Laskujen eräpäivien siirrot, maksuohjelmat, perintä ja ulosotto
p. 017 172 070

Sähköposti
Potilasmaksuihin liittyvät tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen potilasmaksut(at)kuh.fi