Asiakasmaksukatto

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille asetettu maksukatto on 692 euroa (v. 2021 683 euroa). Seurantajakso on kalenterivuosi 1.1.–31.12. ja palvelunkäyttäjän vastuulla on seurata maksukaton ylittymistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun lukuun ottamatta vuodeosastohoidosta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua 22,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksukaton ylittyessä asiakkaan tulee olla yhteydessä siihen laitokseen, jossa maksukatto ylittyy. Laitos selviää, kun laskut laitetaan hoitopäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Maksukaton täyttymisestä annetaan asiakkaalle todistus, joka on voimassa myöntämisvuoden loppuun. Alle 18-vuotiaiden maksut voidaan laskea toisen huoltajan maksukattoon.

Maksukattoon luetaan

 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjassa annettavan hoidon maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelun maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • lääkinnällisen kuntoutushoidon maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut
 • toimeentulotuesta maksetut maksut

 

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät esimerkiksi

 • lääkärintodistusmaksut
 • sairaankuljetusmaksut
 • yksityisen terveydenhuollon maksut, jos ne eivät kuulu julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä perityt maksut
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut
 • muualta kuin Suomessa asuvalta enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena perityt maksut

 

Yhteystiedot

Maksukattoasiat
p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe klo 10–14 tai maksukatto(at)kuh.fi