Maksukatto ja vapaakortti

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille asetettu maksukatto on 683 euroa (v. 2017 691 euroa). Seurantajakso on kalenterivuosi 1.1.–31.12. Kun maksukatto täyttyy, asiakas on oikeutettu vapaakorttiin. Vapaakortin myöntää se laitos, jossa asiakkaan maksukatto täyttyy. Vapaakortin myöntävä laitos selviää, kun laskut laitetaan hoitopäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Lasten (alle 18-vuotiaat) maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksujen seuranta on asiakkaan vastuulla.

Maksukattoon luetaan

 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjahoidon maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksut
 • terveyskeskuksen vuosimaksu ja käyntimaksut
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät esimerkiksi

 • kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotona annetun erikoissairaanhoidon maksut
 • hammashoidon maksut
 • lääkärintodistusmaksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä perityt maksut
 • yksityisen terveydenhuollon maksut
 • toimeentulotuesta maksetut maksut
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut
 • palvelusetelin omavastuuosuudet

Vapaakortti

 • Maksukaton ylittymisen jälkeen potilaalla on oikeus saada vapaakortti.
 • Vapaakortin voimassaoloaikana potilaalta ei peritä maksukattoa kerryttäneitä maksuja.
 • Poikkeuksena on yli 18-vuotiailta perittävä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu, joka on 22,50 hoitopäivältä.

Yhteystiedot

Maksukattoasiat
p. 017 172 073
Yhteydenotot ma–pe klo 10–14