Potilasohjeet

KYSin potilasohjeet ovat erilaisiin sairauksiin, hoitoon tai tutkimuksiin liittyviä kirjallisia ohjeita. Suuntaa antavat ohjeet eivät korvaa hoitohenkilökunnalta hoidon yhteydessä saatavaa tietoa ja ohjeistusta.

Tämän sivuston potilasohjeiden itsenäinen soveltaminen tapahtuu omalla vastuulla. Jos olet epävarma potilasohjeesta, ota yhteys sinua hoitavaan poliklinikkaan tai osastoon.

KYSin potilasohjeet on ryhmitelty internetsivustolle hoitopalveluittain. Potilasohjeiden etsimisessä voit käyttää apuna myös hakutoimintoa.

Terveyskirjasto

Tietoa terveydesta ja sairauksista löydät Duodecimin Terveyskirjastosta.