Omavointi

KYSissä on otettu käyttöön potilas- tai tautikohtaisia laaturekistereitä usealla eri erikoisalalla. Osaan laaturekistereistä on liitetty potilaan sähköinen vastaamisalusta, Omavointipalvelu.

Omavoinnin kautta voit välittää hoitosi suunnittelun ja seurannan kannalta oleelliset tiedot sinua hoitavan yksikön lääkärille ja muulle henkilökunnalle. Tällaisia tietoja ovat mm. esitietoihin, vointiin, oireisiin, toimintakykyyn, kipuun tai elämänlaatuun liittyvät kyselyt.

Jos kuulut Omavoinnin kautta seurattavaan potilasryhmään, saat vastauslinkit Omavointi-kyselyihin matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi kaksi viikkoa ennen sovittua vastaanottoa. Lisäksi sinulle lähetetään kutsukirjeen mukana kotiin erillinen Omavointi-palvelusta kertova tiedote.

Tunnistaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmeenteella

Omavointiin kirjautumisessa käytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista (suomi.fi), jonka avulla voit turvallisesti vahvistaa henkilöllisyytesi Omavointi-palvelussa tai KYS e-asioinnin kautta. Tämä edellyttää verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttöä, samoin kuin esimerkiksi laskuja maksettaessa. Mitään sinua koskevia tietoja ei välitetä tämän linkin kautta, vaan sen kautta siirrytään vastaamaan erilliselle tietoturvalliselle sähköiselle alustalle.

Omavointi-kyselyt on myös mahdollista täyttää vastaanottokäynnillä paikan päällä. Silloin hoitavaan yksikköön pitää saapua noin puoli tuntia ennen sinulle varattua aikaa. Tällöinkin kirjautuminen palveluun tapahtuu tietoturvallisesti vahvaa tunnistautumista käyttäen ja  edellyttää verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttöä. Henkilökunta avustaa potilaita vastaanottokäynnillä tablettitietokoneen käytössä mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunta ei kuitenkaan käsittele potilaan pankkitunnuksia.

 

Yhteystiedot

  • Jos sinulla on kysyttävää Omavointipalvelusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön. Yhteystiedot löytyvät esim. kutsukirjeen mukana saapuvasta Omavointi-tiedotteesta.

Anna palautetta

  • KYSin kehittämispäällikkö Ninna Mäkirinne-Kallio, p. 044 717 4421
  • KYSin kehittämispäällikkö Johanna Laine, p. 044 717 9563