Kysymyksiä ja vastauksia synnyttämisestä

COVID-19-epidemian vuoksi Suomen yliopistolliset sairaalat ovat tehneet 6. huhtikuuta 2020 linjauksen, jonka tavoite on suojata perheitä ja sairaalan henkilökuntaa koronavirustartunnoilta. Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia yleisimmin synnyttäjiä ja heidän läheisiään askarruttaviin kysymyksiin.

Linjauksen voimassaoloaikaa ei ole tarkasti määritelty. Päätös vierailujen rajaamisesta perustuu yliopistosairaaloiden valtakunnalliseen ja yhteisesti sovittuun suositukseen, jolla suojataan raskaana olevia, vastasyntyneitä, ja sairaalan henkilökuntaa koronavirus-altistuksesta. Suomen synnytyssairaaloiden pandemiaryhmä seuraa tilannetta ja arvioi sitä säännöllisesti.

KYS tarjoaa poikkeustilanteesta riippumatta inhimillisesti parasta hoitoa. Teemme parhaamme tukeaksemme perheitä kaikin mahdollisin tavoin.

Pyydämme huomioimaan, että jokaisessa tilanteessa tukihenkilön on oltava oireeton, hän ei ole saanut oleilla ulkomailla 14 vuorokautta ennen sairaalaan tuloa tai olla tekemisissä koronavirusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa.

Lisätietoa: KYSin naisten akuuttikeskus, p. 017 172 361.

Mihin linjaus perustuu?

Niissä maissa, joissa koronaepidemia on levinnyt Suomea vakavammin, on huomattu, kuinka tärkeää on rajata sairaalassa liikkumista muilta, kuin hoitoa tarvitsevilta potilailta. Näin tartuntariskiä voidaan vähentää.

Niissä epidemia-alueiden sairaaloissa, joissa on kyetty testaamaan synnyttämään tulevat äidit ja heidän tukihenkilönsä, ja oireettomien kantajien osuus on ollut tukihenkilöiden osalta jopa 25–30 prosenttia. Ulkomailla joillakin synnytysosastoilla jopa 25 prosenttia henkilöstöstä on sairastunut koronainfektioon. Mikäli osaava henkilökunta sairastuu, tämä vaikuttaa oleellisesti hyvään raskauden- ja synnytyksenaikaisen hoidon jatkuvuuteen.

Esimerkiksi kätilöiden, ultraäänihoitajien sekä synnytyslääkärien ammattitaito vaatii useiden vuosien erikoiskoulutuksen. Tämän henkilökunnan korvaaminen muulla henkilöstöllä on haastavaa, koska osaavia sijaisia ei ole saatavilla. Varsinkin, mikäli tilanne pitkittyy ja hankaloituu. Tällä 6.4. voimaan astuneella linjauksella yritämme ehkäistä päätymistä sellaiseen tilanteeseen, jossa ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole riittävästi.

Linjauksella suojaamme raskaana olevia naisia, synnyttäjiä ja vastasyntyneitä, koska he tarvitsevat ammattitaitoamme. Elämme nyt poikkeusoloissa ja toivomme, että voimme palata entiseen perhekeskeiseen toimintaamme niin pian kuin se katsotaan turvalliseksi.

Päätös vierailujen rajaamisesta perustuu yliopistosairaaloiden valtakunnalliseen ja yhteisesti sovittuun suositukseen, jolla suojataan raskaana olevia, vastasyntyneitä, ja sairaalan henkilökuntaa koronavirus-altistuksesta. Sairaalamme johto on hyväksynyt poikkeuskäytännön. Poikkeuslaissa on määritelty, että synnytysosastolla synnyttäjällä saa olla mukanaan tukihenkilö. Tämä toteutuu, mikäli tukihenkilö on terve eikä ole syytä epäillä, että hän on altistunut koronavirukselle.

Pääseekö tukihenkilö mukaan raskaudenaikaiselle poliklinikkakäynnille?

Tukihenkilö ei voi poikkeuskäytännön aikana osallistua synnytystä edeltäville poliklinikkakäynneille. Tukihenkilö ei voi myöskään tulla mukaan Naisten akuuttikeskukseen raskaana olevien päivystykseen tai synnytysvastaanotolle.

Tukihenkilö voi olla mukana seuraavilla harvoin tapahtuvilla poliklinikkakäynneillä:

  • kun otetaan istukka- tai lapsivesinäytettä
  • mikäli vastaanotolla selvitetään jo epäiltyä vaikeaa sikiön rakennepoikkeavuutta

Mikäli äiti tarvitsee osastohoitoa raskauden aikana, saako raskaana olevien osastolla käydä vieraita?

Poikkeuskäytännön aikana kaikki vierailut on osastolla kielletty. Kannustamme äitejä pitämään yhteyttä lähimmäisiin omien digilaitteiden välityksellä osastohoitojaksojen aikana, koska tällä tavoin äiti saa tarvitsemaansa tukea myös omilta läheisiltään.

Missä vaiheessa tukihenkilö pääsee mukaan alatiesynnytykseen?

Kun äiti siirtyy Naisten akuuttikeskuksen synnytyshuoneeseen, tukihenkilö voi saapua paikalle ja olla koko alatiesynnytyksen ajan äidin kanssa. Synnytys kestää muutamista tunnista jopa vuorokauteen.

Tukihenkilö voi olla mukana synnytyksen avautumisvaiheesta vauvan syntymään saakka, sekä synnytyshuoneessa tapahtuvan synnytyksen jälkeisen seurannan ajan, joka kestää yleensä noin kaksi tuntia. Alatiesynnytyksessä mukana oleminen ei siis tarkoita pelkästään ponnistusvaiheeseen osallistumista.

Tukihenkilön on hyvä ottaa mukaan eväitä ja varautua siihen, ettei poistu synnytyshuoneesta synnytyksen aikana. Näin pyrimme välttämään ylimääräistä liikkumista Naisten akuuttikeskuksen yhteisissä tiloissa. Tukihenkilö saa halutessaan pitää vastasyntynyttä ihokontaktissa ja luoda ensiyhteyden lapsen kanssa syntymän jälkeen.

Milloin tukihenkilön tulee poistua sairaalasta?

Kun äiti ja vauva siirretään Naisten akuuttikeskuksen synnytyshuoneesta Naisten osastolle.

Miten toimitaan sektiossa eli keisarileikkauksissa? Saako tukihenkilö tulla leikkaussaliin?

Päivystyksellinen sektio, kiireellinen sektio tai hätäsektio

Synnytys päätyy keisarileikkaukseen harvoin kesken alatiesynnytyksen. Jos näin tapahtuu, siirretään äiti synnytyshuoneiden vieressä olevaan leikkaussaliin. Tukihenkilö jää odottamaan synnytyssaliin vauvan syntymää. Tukihenkilö ei voi tulla leikkaussaliin mukaan.

Vauvan synnyttyä kätilö tuo vastasyntyneen tukihenkilön luokse.

Äidin leikkauksen jatkuessa tukihenkilö voi ottaa vauvan heti ihokontaktiin. Leikkauksen päätyttyä äiti siirtyy perheheräämöön, jossa myös tukihenkilö voi olla äidin seurannan ajan yhdessä äidin ja vauvan kanssa. Kun äiti ja vauva siirtyvät Naisten osastolle tukihenkilön tulee lähteä sairaalasta.

Ennalta suunniteltu sektio

Suunniteltuun leikkaukseen tuleva synnyttäjä saapuu tukihenkilön kanssa tavallisen käytännön mukaisesti Naisten akuuttikeskukseen, jossa heidät sijoitetaan perheheräämöön äidin leikkausvalmisteluja varten. Äidin siirtyessä leikkaussaliin tukihenkilö jää odottelemaan samaan tilaan ja vauva tuodaan heti synnyttyään hänen luokseen ihokontaktia ja kahdenkeskeistä tutustumista varten.

Leikkauksen päätyttyä äiti siirtyy takaisin perheheräämöön seurantaan, jossa tukihenkilö on odottanut äitiä vauvan kanssa. Kun äiti ja vauva siirtyvät Naisten osastolle täytyy tukihenkilön lähteä sairaalasta.

Miten toimitaan, jos synnytys käynnistetään tai äiti on muusta syystä raskaana olevien osastolla ennen synnytystä? Milloin tukihenkilö voi tulla sairaalaan?

Raskaana olevien osastolla ei voi epidemia-aikana käydä vieraita. Myöskään tukihenkilö ei saa olla läsnä. Mikäli äiti on kohdunsuun kypsyttelyhoidossa osastolla ja synnytyksen todetaan olevan käynnistymässä/käynnissä, siirretään äiti synnytyshuoneeseen ja tässä vaiheessa äiti voi puhelimitse kutsua tukihenkilön sairaalaan. Tuolloin tukihenkilö saapuu Naisten akuuttikeskukseen, josta hänet ohjataan synnytyshuoneeseen.

Missä tukihenkilö voi odottaa käynnistyksen ajan, jos koti on kaukana?

Käynnistys saattaa kestää useitakin päiviä, joten tässä vaiheessa tukihenkilön kannattaa odottaa kotona. Kätilöt neuvovat synnyttäjää soittamaan tukihenkilön paikalle siinä vaiheessa, kun siirtyminen synnytyshuoneeseen on ajankohtainen.

Osa kohdunsuun kypsyttelyistä voidaan tehdä ballongilla, jonka kanssa useimmissa tapauksissa äidin on mahdollista vielä kotiutuakin yön yli, eikä osastohoitoa välttämättä tarvitse.

Voiko doula osallistua synnytykseen?

Synnytyksessä saa olla mukana yksi synnyttäjän valitsema tukihenkilö. Doula voi olla synnyttäjän näin halutessa olla tuo yksi tukihenkilö.

Voiko äiti joutua jakamaan huoneen toisen synnyttäneen kanssa epidemian aikana?

Naisten osastolla on kahden ja yhden hengen huoneita. Kaikille ei voida luvata omaa huonetta, mutta toki pyrimme sen järjestämään, jos tilanne sen sallii. Normaaliolosuhteissakin tilanne on sama huonejärjestelyjen suhteen, eli osa äideistä on perhehuoneissa ja osa kahden hengen huoneissa.

Saako osastolla apua aina kun sitä tarvitsee?

Osastolla saa kyllä aina apua, kun sitä tarvitsee. Tästä ei tarvitse kantaa huolta. Osastolla on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, ja he ovat ainoastaan potilaita varten. Sairaalassa on normaaliolosuhteissakin jatkuvasti synnyttäjiä, joilla ei ole mukana omaa tukihenkilöä, joten osastolla osataan ohjata myös ilman tukihenkilöä olevia synnyttäjiä.

Miten henkilökunta riittää osastolla, kun tukihenkilö ei voi olla äidin apuna synnytyksen jälkeen? Lisätäänkö henkilöstömäärää?

Henkilökunnan määrä on osastolla resursoitu riittäväksi ja sitä arvioidaan koko ajan. Henkilöstömäärä mitoitetaan niin, että äidit saavat tarvitsemansa avun osastolla ollessaan. Jos äiti ei vointinsa vuoksi jaksa huolehtia vauvasta, vastuu on kokonaisuudessaan hoitohenkilökunnalla.

On hyvä huomioida, että näillä uusilla rajoitustoimilla pyritään turvaamaan henkilöstön riittävyys myös siinä tilanteessa, että epidemia laajenee.

Mitä tarkoittaa polikliininen tai lyhytjälkihoitoinen synnytys? Voiko myös ensisynnyttäjä kotiutua näin?

Jos synnytys on tapahtunut alateitse ja äiti ja vauva täyttävät polikliinisen synnytyksen kriteerit, he voivat tällöin kotiutua jo kuuden tunnin kuluttua synnytyksestä. Yleensä silloin kotiudutaan suoraan Naisten akuuttikeskuksen synnytyshuoneesta, eikä Naisten osastolle mennä lainkaan. Näin tukihenkilö voi olla myös paikalla kotiutumiseen asti, koska perhe on samassa huoneessa koko ajan. Mikäli äiti ja vauva kotiutuvat polikliinisen synnytyksen jälkeen, äidin ja vauvan on tultava sairaalakäynnille 3-5 vuorokauden kuluttua vauvan syntymästä, jolloin lastenlääkäri tarkistaa vauvan uudelleen.

Lyhytjälkihoitoinen synnytys tarkoittaa kotiutumista 24-36 tuntia synnytyksestä ja tähän on myös omat kriteerinsä. Lyhytjälkihoitoisessa synnytyksessä ei tarvita lastenlääkärin tarkastusta sairaalassa enää kotiutumisen jälkeen.
Polikliininen synnytys on mahdollinen vain uudelleensynnyttäjille. Ensimmäisen lapsensa synnyttänyt äiti voi kotiutua myös lyhytjälkihoitoisesti, kun kriteerit täyttyvät.

Koronaepidemian aikaan kannustetaan nopeaan kotiutumiseen synnytyksen jälkeen, koska tällöin sairaalassa oloaika lyhenee ja tämä vähentää mahdollisia korona-altistuksia.

Miten kotiutus tapahtuu? Mitä tarvikkeita vauvalle kannattaa ottaa mukaan synnyttämään saapuessa? Mistä tukihenkilö voi tulla hakemaan äidin ja vauvan?

Tukihenkilö voi tulla äitiä ja vauvaa vastaan naisten osaston hissiaulaan. (Rakennus 1, C-aula, 6. kerroksen sisäänkäynti sairaalan pääovesta).
Vauvan kotiutusvaatteet kannattaa ottaa mukaan jo sairaalaan synnyttämään tullessa. Turvakaukaloa ei tarvitse eikä kannata ottaa mukaan vielä tässä vaiheessa. Tukihenkilö voi tuoda sen tullessaan hakemaan äitiä ja vauvaa.

KYSin tiedotteet koronaviruksesta