Tietosuojaoikeutesi

KYS-Kysteri-potilasrekisterissä henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen*. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, sinulla on seuraavat oikeudet:

*Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 c ja 9 artikla 2 h

Yleisen edun mukaisen tieteelliseen tutkimuksen *tekemistä varten potilasrekisterin asiakirjatietoja voidaan käyttää niihin perustuvaan rekisteritutkimukseen. Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus voi olla tietojesi käsittelyperusteena myös sellaisessa tieteellisessä tutkimuksessa, johon osallistumisesta olet antanut tietoisen suostumuksesi. Ellei laissa ole säädetty poikkeusta, sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa omat henkilötiedot
  • oikeus antaa ja peruuttaa suostumus
  • oikeus vaatia oikaisemaan omia henkilötietoja
  • oikeus rajoittaa omien henkilötietojen käsittelyä
  • oikeus vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä

*Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 e, 9 artikla 2 i, 2 j, Tietosuojalaki 4§ ja 6§

Oikeuksiesi käyttämistä koskevat allekirjoitetut lomakkeet voit toimittaa lomakkeessa näkyvään postiosoitteeseen. Muut vapaamuotoiset pyynnöt oikeuksiesi käyttämiseksi voit toimittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjaamoon postitse PSSHP Kirjaamo PL 100 70029 KYS tai suojatulla sähköpostilla sähköisen asioinnin palvelussa.

Mahdollisuutesi ottaa yhteyttä

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan, rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön tai tieteellisessä tutkimuksessa tutkimuksesta vastaavaan henkilöön koskien henkilötietojesi käsittelyä. Lisätietoja oikeuksiesi käyttämisestä saat rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalta.

Oikeutesi tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja www.tietosuoja.fi.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Auli Mikkonen
p. 044 717 6894
tsv@kuh.fi

Voit lähettää suojattua sähköpostia tietosuojavastaavalle sähköisen asioinnin palvelussa.