Tietosuojavastaava

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava hoitaa työtään riippumattomana erityisasiantuntijana.

Tietosuojavastaava

  • toimii yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
  • antaa potilaille neuvoja ja ohjeita rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen
  • antaa henkilöstölle neuvoja ja koulutusta sekä valmistelee ohjeita tietosuojasäännösten velvoitteisiin
  • seuraa, että tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan
  • tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa
  • tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarkastuksia ja selvityksiä potilastietojen käsittelystä

Tarkastuspyynnön tekeminen

Rekisteröity voi pyytää tarkastamaan omien potilastietojensa käsittelyn lokitiedot alla olevalla lomakkeella. Lomake tulostetaan ja toimitetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjaamoon (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS).

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Tietosuojavastaava vastaa pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Auli Mikkonen
p. 044 717 6894
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Voit lähettää suojattua sähköpostia tietosuojavastaavalle sähköisen asioinnin palvelussa

Lomakkeita

Tietosuoja- ja rekisteriselosteita

Lisätietoa