Tietosuojavastaava

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava hoitaa työtään riippumattomana erityisasiantuntijana.

Tietosuojavastaava

  • toimii yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
  • antaa potilaille neuvoja ja ohjeita rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen
  • antaa henkilöstölle neuvoja ja koulutusta sekä valmistelee ohjeita tietosuojasäännösten velvoitteisiin
  • seuraa, että tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan
  • tekee yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa
  • tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarkastuksia ja selvityksiä potilastietojen käsittelystä

Lokitietojen tarkastuspyynnön tekeminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18 §:n mukaisesti voit pyytää omien potilastietojesi käsittelyn lokitiedot. Allekirjoita, tulosta ja toimita lokitietojen tarkastuspyyntölomake tai vapaamuotoinen allekirjoitettu pyyntö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kirjaamoon (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS). Lomakkeen tai vapaamuotoisen pyynnön voi toimittaa PSSHP:n kirjaamoon suojattuna sähköpostina sähköisen asioinnin palvelussa.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Pyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa.
Jos epäilet potilastietojesi asiatonta käsittelyä, ole yhteydessä tietosuojavastaavaan.