Potilaana sairaalassa banneri

Potilaana sairaalassa

Potilasohjeet

Potilasohjeet

KYSin potilasohjeet ovat erilaisiin sairauksiin, hoitoon tai tutkimuksiin liittyviä kirjallisia ohjeita. Suuntaa antavat ohjeet eivät korvaa hoitohenkilökunnalta hoidon yhteydessä saatavaa tietoa ja ohjeistusta.

Tämän sivuston potilasohjeiden itsenäinen soveltaminen tapahtuu omalla vastuulla. Jos olet epävarma potilasohjeesta, ota yhteys sinua hoitavaan poliklinikkaan tai osastoon.

KYSin potilasohjeet on ryhmitelty internetsivustolle hoitopalveluittain. Potilasohjeiden etsimisessä voit käyttää apuna myös hakutoimintoa.

Terveyskirjasto

Tietoa terveydesta ja sairauksista löydät Duodecimin Terveyskirjastosta.

Video-ohjeita potilaalle

Tälle sivulle on koottu erilaisia video-ohjeita potilaille. Videot on viety KYSin youtube-kanavalle. Videoissa on selostus.

Videot on tuottanut hoitotyön kehittämis-, opetus ja koulutusyksikkö, ortopedian osasto ja poliklinikka, traumatologian yksikkö ja Selkäkeskus, kirurgian poliklinikka sekä fysiatrian osasto.

 

Ajantasainen lääkityslista on Fimean julkaisema video, joka perehdyttää lääkityslistaan ja sen ylläpitämisen tärkeyteen. KYSin sairaaala-apteekki osallistui tietopaketin tekemiseen.