Potilastiedon arkisto web-sisältö

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on Kelan ylläpitämä ja koko Suomen kattava arkistopalvelu, jonne tallennetaan tiedot sinulle annetuista hoidoista.

Kun potilastiedot ovat yhdessä paikassa, hoitosi paranee. Sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat näkevät potilastietosi arkistosta, jolloin vältetään päällekkäiset tutkimukset.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojesi käsittely edellyttää aina, että sinun ja tietojasi käsittelevän henkilön välillä on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys. Potilastietoja saa myös käsitellä vain siinä laajuudessa kuin hoitosi edellyttää.

Miten käyttöön?

 • Terveydenhuollon työntekijät voivat käyttää arkiston tietoja hoidossasi vain, jos annat luvan siihen. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö.
 • Hoitoasi koskevia tietoja voivat käyttää ne terveydenhuollon yksiköt, jotka ovat liittyneet potilastiedon arkistoon.
 • Potilastiedon arkiston aloituksen myötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön yhteinen potilastietorekisteri (yhteisrekisteri). Rekisterin muodostavat julkisen terveydenhuollon potilasasiakirjat.
 • Yhteisessä potilasrekisterissä olevia tietojasi ei saa käyttää, ennen kuin sinulle on kerrottu rekisterin toimintaperiaatteista. Potilastietosi ovat käytettävissä sairaanhoitopiirin alueen toimintayksiköissä, jos et kiellä tietojesi luovutusta.
 • Sinulta pyydetään aina kirjallinen suostumus, kun tietojasi luovutetaan yksityisen puolen terveydenhuoltoon tai oman sairaanhoitopiirin alueen ulkopuolelle.
 • Ne sairaanhoitopiirin alueen yksiköt, jotka eivät vielä ole liittyneet potilastiedon arkistoon, pyytävät myös entiseen tapaan kirjallisen suostumuksen tietojesi luovuttamisesta toiseen yksikköön.
 • Kysteri ja KYS muodostavat yhteisen potilastietorekisterin, joten hyväksyt samalla kertaa sekä KYSissä että Kysterissä laadittujen potilastietojesi käytön. Samoin tietojen luovutuskielto koskee sekä Kysteriä että KYSiä.
 • Ennen arkiston käyttöönottoa syntyneitä potilasasiakirjoja ei viedä arkistoon, joten ne eivät näy myöskään internetin Omakannassa, jossa voit tarkastella arkistoon tallennettuja tietoja.

Potilastiedonarkisto Lue lisää

Omakanta-palvelussa voit

 • tarkastella arkistoon tallennettuja tietojasi
 • tarkistaa, minne potilastietojasi on luovutettu
 • antaa suostumuksen potilastietojesi luovuttamisesta toiseen hoitopaikkaan
 • käydä lukemassa infon yhteisrekisteristä ja kuitata sen saaduksi

Lue lisää