Psykiatriatalo

KYSin pääsairaalan yhteyteen on suunnitteilla uusi Psykiatriatalo, joka integroi nuorten ja aikuisten vaativan tason mielenterveyspalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi Kuopion alueella. Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuodenvaihteessa 2021-2022, jolloin talo valmistuisi vuoden 2024 alkupuolella. 

Rakennusprojektin laajuus on arviolta 14970 brm2 ja perustamiskustannukset ovat arviolta 42,2 M€ (2820 €/brm2).


Raamiarkkitehdit Oy:n alustava mallikuva Psykiatriatalosta. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Psykiatriatalo-projektin hankesuunnitelman 15.6.2020. Lisäksi hankkeelle saatiin STM:n rakennusinvestointien poikkeuslupa 7.1.2021. Hankkeen pääsuunnittelijaksi on valittu Kontukoski Arkkitehdit Oy ja Raami Arkkitehdit Oy työyhteenliittymä.

Potilaiden yhdenvertaisuus ja sote-integraatio taustalla

Psykiatriatalo–projektia ohjaa STM:n Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020 – 2023, jonka mukaan vakavia psyykkisiä sairauksia ja päihdehäiriöitä sairastavien ihmisten fyysisen terveyden hoidon tulee toteutua yhdenvertaisesti muun väestön kanssa. Uusi psykiatriatalo tarjoaa turvallisen hoitoympäristön potilaille ja toimivan työympäristön henkilökunnalle.  Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita.

Uudisrakennus mahdollistaa nuorten ja aikuisten erityistasoisten mielenterveyspalvelujen keskittämisen Kuopion alueella. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat sairaalakoulu ja Kuopion kaupungin nuorten yhdistelmälaitos erittäin vaativahoitoisille ja lastensuojelun tarpeessa oleville nuorille.  

Uusi psykiatriatalo tukee parhaillaan käynnissä olevaa Pohjois-Savon maakunta- ja sote -uudistusta. Psykiatriatalon myötä psykiatrinen päivystystoiminta niveltyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykseen entistä paremmin. Palvelujen ja erityisosaamisen keskittäminen mahdollistaa potilaiden saumattomat ja sujuvat hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä avohoitotoiminnan ja osastohoidon välillä.

Uudessa psykiatriatalossa poliklinikoiden ja osastojen toimintatapoja yhtenäistetään vakioimalla toimintaa ja toimitiloja. Yhtenäiset toimintamallit, ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö varmistavat asiakaslähtöisen, joustavan ja kustannustehokkaan toiminnan.

Psykiatriatalo ja taide

KYS Psykiatriatalo rakennushankkeessa taiteen hankinta- ja sijoittaminen integroituu rakennushankkeen suunnitteluun. Taiteilijavalinnoissa tullaan suosimaan maakunnan omia taiteilijoita.

Uusiin tiloihin halutaan piristystä ja iloa tuovia teoksia. Teosten toivotaan luovan rauhaa ja toivon tunnetta. Teoksia sijoitetaan tiloihin, kuten käytäville ja auloihin, joissa ne ovat mahdollisimman hyvin kaikkien tilojen käyttäjien nähtävissä.

Katso myös virtuaalinen Mielenterveystalo www.mielenterveystalo.fi, joka tarjoaa kansalaiselle ja ammattilaiselle avoimen sivuston, josta löytyy alueellista palveluneuvontaa ja tietoa mielenterveydestä.

Yhteystiedot

Kirsi Leivonen
hankejohtaja
p. 044 717 4477

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja
p. 044 717 9715

Jukka Paappanen
suunnittelukoordinaattori
p. 044 717 2971

Reino Pyy
rakennuttaja
p. 044 717 6062

Kristiina Nerg
projektikoordinaattori
p. 044 711 3725

Heli Ikäheimo
projektikoordinaattori
(poissa)

etunimi.sukunimi@kuh.fi