Psykiatriatalo

Psykiatriatalo

KYSin pääsairaalan yhteyteen on rakenteilla uusi Psykiatriatalo, joka integroi nuorten ja aikuisten vaativan tason mielenterveyspalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi Kuopion alueella. Rakentaminen alkoi helmi-maaliskuussa 2022 ja rakennus valmistuu alkuvuonna 2023.

Rakennusprojektin laajuus on noin 14970 brm2 ja perustamiskustannukset ovat arviolta 48 M€.


Havainnekuva Psykiatriatalosta (Kuva. Raami Arkkitehdit Oy). 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Psykiatriatalo-projektin hankesuunnitelman 15.6.2020. Lisäksi hankkeelle saatiin STM:n rakennusinvestointien poikkeuslupa 7.1.2021. Hankkeen pääsuunnittelijaksi on valittu Kontukoski Arkkitehdit Oy ja Raami Arkkitehdit Oy työyhteenliittymä.

Potilaiden yhdenvertaisuus ja sote-integraatio taustalla

Psykiatriatalo–projektia ohjaa STM:n Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020 – 2023, jonka mukaan vakavia psyykkisiä sairauksia ja päihdehäiriöitä sairastavien ihmisten fyysisen terveyden hoidon tulee toteutua yhdenvertaisesti muun väestön kanssa. Uusi psykiatriatalo tarjoaa turvallisen hoitoympäristön potilaille ja toimivan työympäristön henkilökunnalle.  Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita.

Uudisrakennus mahdollistaa nuorten ja aikuisten erityistasoisten mielenterveyspalvelujen keskittämisen Kuopion alueella. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat sairaalakoulu ja Kuopion kaupungin nuorten yhdistelmälaitos erittäin vaativahoitoisille ja lastensuojelun tarpeessa oleville nuorille.  

Uusi psykiatriatalo tukee parhaillaan käynnissä olevaa Pohjois-Savon maakunta- ja sote -uudistusta. Psykiatriatalon myötä psykiatrinen päivystystoiminta niveltyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykseen entistä paremmin. Palvelujen ja erityisosaamisen keskittäminen mahdollistaa potilaiden saumattomat ja sujuvat hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä avohoitotoiminnan ja osastohoidon välillä.

Uudessa psykiatriatalossa poliklinikoiden ja osastojen toimintatapoja yhtenäistetään vakioimalla toimintaa ja toimitiloja. Yhtenäiset toimintamallit, ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö varmistavat asiakaslähtöisen, joustavan ja kustannustehokkaan toiminnan.

Psykiatriatalo ja taide

KYS Psykiatriatalo rakennushankkeessa taiteen hankinta ja sijoittaminen integroituu rakennushankkeen suunnitteluun. 

Uusiin tiloihin halutaan piristystä ja iloa tuovia teoksia. Teosten toivotaan luovan rauhaa ja toivon tunnetta. Teoksia sijoitetaan tiloihin, kuten käytäville ja auloihin, joissa ne ovat mahdollisimman hyvin kaikkien tilojen käyttäjien nähtävissä.

Katso myös virtuaalinen Mielenterveystalo www.mielenterveystalo.fi, joka tarjoaa kansalaiselle ja ammattilaiselle avoimen sivuston, josta löytyy alueellista palveluneuvontaa ja tietoa mielenterveydestä.

 

Psykiatriatalo yhteystiedot

Yhteystiedot

Kirsi Leivonen
hankejohtaja
p. 044 717 4477

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja
p. 044 717 9715

Jukka Paappanen
suunnittelukoordinaattori
p. 044 717 2971

Reino Pyy
rakennuttaja
p. 044 717 6062

Heli Ikäheimo
projektikoordinaattori
p. 044 711 3725
(poissa 31.7.2022 saakka)

etunimi.sukunimi@kuh.fi