Hallinto jo päätöksenteko toimielimet hallitus

Kuntayhtymän hallitus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää johtaa ja ohjaa kuntayhtymän hallitus. Hallitus valvoo sairaanhoitopiirin etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset.

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa puheenjohtajan kutsusta. Hallitukseen kuuluu 9 valtuuston valitsemaa ja 2 Itä-Suomen yliopiston nimeämää jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston valitsemien jäsenten osalta hallituksen kokoonpanon pitää vastata jäsenkuntien valtuustoryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi valinnoissa on pyrittävä alueelliseen tasapuolisuuteen.

Hallituksen kokoonpano

Markku Rossi                      puheenjohtaja
markku.rossi(at)kuopio.fi

Minna Reijonen
varapuheenjohtaja
reijonen.minna(at)gmail.com
Aino Kanniainen
aino.kanniainen(at)gmail.com
Pekka Pollari
pollaripekka(at)gmail.com
Mia Simpanen Miina Morko
Miia Eskelinen-Fingerroos Arttu Pöyhönen
Ari Paanala Jussi Kauhanen
Anna-Liisa Levonen Kuntayhtymän hallituksen sihteerinä toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintopäällikkö Henna Räsänen.