Hammaslääketieteen opetus_bannerikuva

Hammaslääketieteen opetus

Hammaslääketieteen opetus

Hammaslääketieteen opetus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen kliinisestä opetuksesta. Vuonna 2013 valmistunut hammaslääketieteen opetusklinikka on yksi maailman nykyaikaisimmista. Opiskelijat pääsevät opettelemaan hoitotyötä ensin aitoa ympäristöä vastaavassa simulaatioharjoitustilassa ja opintojen edetessä potilasvastaanotolla.

Kuopion hammaslääketieteen opetuksessa painotetaan potilaan terveydentilan ja terveystarpeiden kokonaisvaltaista hahmottamista ja niiden huomioimista hoidon kaikissa vaiheissa. Opiskelijan kehittyminen kumppanuuteen muiden lääketieteen erikoisalojen kanssa on keskeinen tavoite. Hyvä yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan yksiköiden ja Itä-Suomen yliopiston tiedekuntien kanssa tukee opiskelijan kasvua suu- ja leukasairauksien asiantuntijaksi.

Kuopion hammaslääketieteen koulutukseen otetaan vuosittain 40 opiskelijaa.

Hammaslääketieteen opetus_hammaslääkärikoulutus_erikoistuminen_tohtorikoulutus_haitari

Kuopiolainen hammaslääkärikoulutus painottaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Tulevat hammaslääkärit oppivat nykyaikaisimmat tekniikat ja teknologiat sekä toimenpidekeskeisen ja tarkkuutta vaativan työn kaikki ulottuvuudet. Keskeistä koulutuksessa on kokonaisvaltainen asennoituminen potilaan hoitoon ja hänen vointinsa.

Aluksi potilaasta haastatellaan laajasti terveydentilan ja toiveiden kartoittamiseksi.  Suun ja purentaelimen tutkimusta täydennetään kuvantamistutkimuksin ja tarvittaessa esimerkiksi ryhdin ja kaularangan toiminnan tutkimuksin.

Opiskelijat oppivat myös tunnistamaan esimerkiksi kasvojen ihomuutoksia. Kun hammaslääkäri hahmottaa potilaan terveydentilan kokonaisuutena, hän osaa ohjata potilaan tarvittaessa myös toisen erikoisalan lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon.

Hammaslääkärin ammattiin vaadittava hammaslääketieteen lisensiaatin koulutus kestää 5,5 vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta opetellaan työssä tarvittavia perustaitoja, ja koulutus noudattelee pitkälti lääketieteen teoreettisia opintoja.

Kolmannen opiskeluvuoden alussa alkavat käytännön harjoitukset opetusklinikan simulaatiotiloissa. Saman vuoden keväällä opiskelijat pääsevät tekemään oikeita toimenpiteitä potilaille.

Potilaita tulee hoitoon lähetteellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta. Tehokkaassa palvelumallissa potilas saa hoidon ja opiskelija oppimiskokemuksen. Vaativimmat toimenpiteet tekee opettaja opiskelijan avustuksella mestari-kisälli –periaatteen mukaisesti.

Tutustu Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen yksikköön.

Suomessa on pula hammaslääkäreistä. Ennusteiden mukaan hammaslääkäreiden tarjonta ja kysyntä saadaan tasapainoon vasta vuonna 2040. Erityisen suuri tarve on erikoishammaslääkäreille.

Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan erikoistuvia hammaslääkäreitä kaikille erikoisaloille. Vaihtoehtoina ovat kliininen hammashoito useine erikoisaloineen, ortodontia, suun terveydenhuolto sekä suu- ja leukakirurgia.

Hammaslääketieteen tohtorikoulutus toteutetaan KYSin ja Itä-Suomen yliopiston Kliinisessä tutkijakoulussa. Se tarjoaa koulutettaville hyvät kansainväliset yhteydet ja verkostoitumismahdollisuudet.

Itä-Suomen yliopiston ja KYSin strategian mukaisesti hammaslääketieteen tutkimuksen tärkeä näkökulma on sen poikkitieteellinen yhteistyö muiden lääketieteen yksiköiden kanssa.

Hammaslääketieteen opetus Yhteystiedot

Yhteystiedot

Hammaslääketieteen opetusklinikka 3589
Canthia, Yliopistonranta 1 C, D-porras

Potilastoimisto p. 044 717 9501

Postiosoite: Itä-Suomen yliopisto
Hammaslääketieteen yksikkö
Kuopion kampus
PL 1627
70211 KUOPIO

Tiina Rantamo
apulaisylihammaslääkäri
p. 044 717 9855

Taina Matilainen
apulaisosastonhoitaja
p. 044 717 9318