Lääketieteen opetus bannerikuva

Lääketieteen opetus

Lääketieteen opetus

Lääketieteen opetus

Kuopion yliopistollinen sairaala on opiskelijoiden sisäänottomäärän perusteella Suomen suurin lääkäreiden kouluttaja. KYSissä työskentelee jatkuvasti lähes tuhat perus- tai erikoistumisopintojaan tekevää lääkäriopiskelijaa.

Kuopiolaisella lääkärikoulutuksella on pitkät perinteet. Laadukas koulutus tunnetaan myös käytännönläheisyydestään. Opiskelijat tekevät paljon potilastyötä. Tärkeä asia oppimisen kannalta on myös se, että Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilökunta on hyvin sitoutunut opetustyöhönsä.

KYSin rooli Itä-Suomen lääkäritarpeiden täyttäjänä on merkittävä. Suuri osa KYSin erityisvastuualueella työskentelevistä lääkäreistä on saanut koulutuksensa Kuopiossa.

Lääketieteen opetus haitari

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lääkärin perustutkintokoulutuksen keskeinen tavoite on opettaa käytännön työtä ja kädentaitoja. Se on kuopiolaisen lääkärikoulutuksen erityisyys ja suuri vahvuus. Opiskelijat pääsevät tekemään henkilökohtaista potilastyötä, eivät vain seuraamaan sitä.

Lääkäriopiskelijoiden koulutus nivoutuu tehokkaasti yliopistollisen sairaalan toimintaan. Opiskelijat hoitavat KYSiin poliklinikkakäynnille tulevia potilaita opettajien valvonnassa ja seuraavat työskentelyä toimenpideyksiköissä ja vuodeosastoilla. Tuloksena on kustannustehokas toimintamalli, jonka ansiosta käytännön työ todella opitaan.

Potilastyötä tehdään tasapuolisesti kaikilla erikoisaloilla. Päävastuu opetuksesta on yliopiston opetusviroissa olevilla professoreilla, kliinisillä opettajilla ja opetushoitajilla. Myös suuri osa KYSin erikoislääkäreistä osallistuu käytännön potilasopetukseen. KYSin henkilökunnan opetusmyönteisyys on toinen lääkärikoulutuksen suurista vahvuuksista.

Lue lisää lääketieteen perustutkintokoulutuksesta Itä-Suomen yliopistossa.

Kuopiolainen erikoislääkärikoulutus on kansallisesti tunnettu ja arvostettu. KYS on sairaala, johon halutaan tulla erikoistumaan ympäri Suomen.

KYSissä erikoistuvien lääkärien vakansseja on sopivasti: jokaiselle erikoistuvalle lääkärille voidaan tarjota paras mahdollinen koulutus. Henkilökohtaiselle ohjaustyölle jää paremmin aikaa, kun erikoistuvia lääkäreitä ei oteta sisään liikaa.

KYSissä erikoistuville lääkäreille on tarjolla varsin monipuolinen potilasaineisto. Yliopistollisen sairaalan hoitopalvelut kattavat kaikki lääketieteen erikoisalat.

UEFin sivuilla lisätietoja erikoislääkärikoulutuksesta Itä-Suomen yliopistossa.

Lue lisää

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä on uudistettu kokonaisuudessaan. Kliininen tohtoriohjelma toteutetaan Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston Kliinisessä tutkijakoulussa.

Tutkijakoulun tehtävänä on antaa räätälöityä opetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtoriopiskelijoille. Se järjestää tutkijakoulutusta KYSin sairaalaympäristössä ja tukee ja nopeuttaa kliiniseen tutkimukseen liittyvien väitöskirjojen tekemistä.

Kliininen tutkijakoulu toimii koko KYSin erityisvastuualueella. Tutkijakoulu on tarkoitettu väitöskirjatyön tekijöille, joilla on työsuhde Itä-Suomen yliopistoon tai KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon yksikköön.

Kliinisessä tohtoriohjelmassa on tällä hetkellä noin 180 aktiivista opiskelijaa. Koulutettavia on myös kaikista KYSin erityisvastuualueen keskussairaaloista.

Lue lisää