Potilasasiamies

Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa. Laki antaa sinulle oikeuden mm.

  • hoitoon pääsyyn hoitotakuun mukaisessa ajassa
  • hyvään kohteluun ja hoitoon yhteisymmärryksessä kanssasi
  • käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ja mahdollisuuksien mukaan muuta äidinkieltäsi
  • tietoon terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
  • tarkistaa omat potilaskertomustietosi ja tarvittaessa pyytää oikaisua niihin
  • terveystietojesi salassapitoon
  • mahdollisuuden keskusteluun hoitovaihtoehdoista
  • hoidosta kieltäytymiseen
  • hoitotahtosi toteutumiseen.

 

Jokaisella hoitolaitoksella on oltava potilasasiamies. Hän antaa tarvittaessa sinulle tai läheisellesi tietoa oikeuksistasi ja on velvollinen avustamaan muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa hoidon laatuun. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. 

Potilasasiamies yhteystiedot

KYSin potilasasiamiehet

Kristiina Anttonen
Somatiikan, aistinelinsairauksien ja lastenpsykiatrian potilasasiamiestehtävät
Puijon sairaala, rak 6, 6. krs.
Tapaamiset ajanvarauksella.
Soittoaika ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 (vastaaja, mikäli ei tavoitettavissa)
p. 044 711 3570

Jenni Allimaa

Psykiatrian potilasasiamiestehtävät
Puijon sairaala, rak. 5, 8. krs.
Tapaamiset ajanvarauksella.
Soittoaika ma, ke, pe klo 8-10
p. 044 717 9794

Potilasasiamiehillä on käytössä myös suojattu sähköposti. Lue ohjeet suojatun sähköpostin lähettämisestä.