Potilasturvallisuus web-sisältö

Potilasturvallisuus

 • on osa hyvää hoitoa
 • kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden
 • tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheudu potilaalle haittaa

Sairaalassa ei tarvitse pelätä

KYSissä työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, jonka työn tavoitteena on taata potilaiden hyvä ja turvallinen hoito. Hoito suunnitellaan yhteistyössä potilaan ja mahdollisesti omaisten kanssa. Hoitomuodot perustuvat parhaaseen tutkittuun tietoon.

Olemme KYSissä sitoutuneet noudattamaan infektioturvallisia toimintatapoja potilaiden ja työntekijöiden parhaaksi. 

 • Infektioturvallisuus on oleellinen osa potilas- ja työturvallisuutta. 
 • Hoitoon liittyvien infektioiden ja lääkkeille vastustuskykyisten mikrobien torjunta on tärkeä osa hoidon laatua.
 • Noudatamme ja kehitämme aktiivisesti toimintatapoja, joilla torjutaan hoitoon liittyviä infektioita ja lääkkeille vastustuskykyisiä mikrobeja. 
 • Infektioiden torjuntaan ja sairaalahygieniaan erikoistuneet työntekijät kouluttavat ja ohjeistavat henkilöstöä infektioturvallisuuden toteuttamisessa. 

Jotta voit potilaana kokea olevasi hoidon keskipisteenä, on antamasi palaute meille arvokasta. Noudatamme KYSissä nollatoleranssia väkivallan suhteen.

Jos hoito ei toteudukaan suunnitellusti

Aina hoito ei suju toivotulla tavalla, ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut.

Potilas ja/tai hänen omaisensa, joka kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä sähköisesti tai jokaisesta KYSin yksiköstä saatavalla paperilomakkeella, jonka voit myös tulostaa tästä.

Tee tästä sähköinen ilmoitus vaaratilanteesta. Jos jätät yhteystietosi, olemme sinuun puhelimitse yhteydessä tilanteen läpikäymiseksi.

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Muistutus lähetetään KYSin kirjaamoon ja kantelu aluehallintoviraston kirjaamoon.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

Potilasturvallisuus ja hyvä hoito ovat kaikkien yhteinen asia, jossa myös sinun osuutesi on tärkeä.  KYSissä on joka yksikössä potilaan huoneentaulu, johon on koottu asioita, joilla sinäkin voit osallistua ja vaikuttaa hyvän, turvallisen hoidon toteutumiseen.

Näin osallistut tunnistamiseesi

Tunnistaminen on toistuvasti tehtävä henkilöllisyyden varmistus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tunnistaminen on tehtävä, vaikka ammattilainen tuntisi sinut ennestään.

Tunnistamalla varmistetaan, että juuri sinä saat oikean hoidon, hoivan tai palvelun ja että tietosi tallentuvat oikein asiakirjoihin. Tunnistaminen on turvallisen hoidon, hoivan ja palvelun perusta ja olennainen osa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on vastuussa asiakkaan ja potilaan tunnistamisesta.

Myös sinä itse osallistut tunnistamisesi varmistamiseen vahvistamalla henkilöllisyytesi. Henkilöllisyytesi kuuluu varmistaa aina, kun käytät palveluja, sinulle ollaan tekemässä tutkimusta, hoitotoimenpidettä, antamassa lääkettä tai olet siirtymässä palvelusta toiseen.

Myös silloin, kun hoitoa, hoivaa tai palveluja annetaan kotona, sinut tulee tunnistaa. Sinua hoitavan ammattilaisen tulee myös aina esitellä itsensä.
Tunnistaminen tehdään toistuvasti, useita kertoja päivässä ja eri tilanteissa. Sinun vastuullasi on omalta osaltasi ja kykyjesi mukaan osallistua tunnistamiseen.

Tunnistamisessa henkilötiedot varmistetaan aina kahdella tavalla:

 • Sinulta kysytään, kuka olet.
 • Tiedot tarkistetaan henkilöllisyystodistuksesta, henkilötietorannekkeesta tai muulla sinut yksilöivällä tavalla.

Tunnistaminen

Varaudu osoittamaan henkilöllisyytesi aina palveluja käyttäessäsi ja pidä tunnistamista helpottavat tiedot, kuten henkilöllisyystodistus esillä tai helposti saatavilla.

 • Kerro nimesi ja henkilötunnuksesi itse. Näin varmistetaan, että kyseessä on varmasti oikea henkilö.
 • Sairaalahoidossa ollessasi sinulla tulee olla henkilötietoranneke (ID-ranneke), jota käytetään osana tunnistamisen varmistamista.
 • Tunnistamiseen voidaan käyttää myös biotunnistetta, esimerkiksi sormenjälkeä. Henkilötietoja kysytään aina ensisijaisesti sinulta.

Jos sinulla ei ole mukana henkilöllisyyttä varmistavia asiakirjoja, et muista tai et pysty vastaamaan, voi tiedot näissä tapauksissa varmentaa myös omainen, läheinen tai saattaja. Tunnistaminen on olennaista myös esimerkiksi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kotihoidossa ja sosiaalihuollon palveluissa.

Ilmoita välittömästi henkilökunnalle:

 • jos henkilöllisyyttäsi ei varmisteta ennen asiointia, näytteenottoa, toimenpidettä, tutkimusta tai esimerkiksi lääkkeitä annettaessa.
 • jos epäilet, että sinut on tunnistettu väärin tai asiakas- tai potilastiedoissasi, esimerkiksi henkilötietorannekkeessa, on väärän henkilön tietoja.
 • jos olet sairaalassa, eikä sinulla ole henkilötietoranneketta. Älä myöskään poista ranneketta ilman lupaa.

Etäpalvelut

Etäpalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sitä, että henkilön palvelu perustuu esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin.

Etäpalveluissa ja esimerkiksi puhelimessa tapahtuvissa kontakteissa tunnistamisesi tapahtuu samoin periaattein kahta lähdettä käyttäen.
Sinulle voidaan myös esittää tarkentavia lisäkysymyksiä, joilla henkilöllisyydestäsi varmistutaan.

Etäpalveluissa suositaan vahvaa tunnistautumista, joka tapahtuu pankkitunnusten avulla. Myös ammattilaisen tulee tunnistautua sinulle luotettavasti.

Älä epäröi kysyä, mikäli olet epävarma tai sinulla on kysymyksiä tunnistautumiseesi liittyen!