Syöpätaudit sädehoito

Sädehoito

Potilaalle voidaan antaa ulkoista tai sisäistä sädehoitoa. Sädehoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat lääkärit, fyysikot ja röntgenhoitajat. Hoito perustuu tarkkaan radiologiseen kuvantamiseen, jota varten potilas käy useimmiten joko tietokonekerroskuvaus- tai magneettitutkimuksessa, joskus molemmissa.

Ulkoinen sädehoito

Ulkoinen sädehoito annetaan yleensä 5–38 kerran sarjahoitona. Yksi hoito kestää 10–30 minuuttia. Suurin osa hoidoista toteutetaan polikliinisesti.

Tarkkuussädehoito

Tarkkuussädehoito otettiin käyttöön KYSissä vuonna 2012 ensimmäisenä Pohjoismaissa. CyberKnife-laitteella tehtävä hoito sopii osalle syöpäpotilaista, ja sitä voidaan käyttää niin hyvän- kuin pahanlaatuistenkin kasvainten hoitoon koko kehon alueella. Hoitotapa eroaa jonkin verran tavanomaisesta ulkoisesta sädehoidosta.

Sisäinen sädehoito

Sisäistä sädehoitoa voidaan antaa muun muassa keuhko-, ruokatorvi- ja synnytyselinsyöpiin.

Syöpätaudit sädehoito video