Potilaana sairaalassa banneri

Potilaana sairaalassa

Vuodeosastohoito

Vuodeosastohoito

Ympärivuorokautista erikoissairaanhoitoa ja tutkimuksia tarvitsevia potilaita hoidetaan vuodeosastoilla. Vuodeosastohoidon pituus vaihtelee sairaudesta riippuen, mutta keskimäärin hoitoaika KYSissä on alle neljä vuorokautta.

Kotiin tullut kutsukirje vuodeosastolle ja siihen liittyvät mahdolliset ohjeet on aina syytä lukea huolella. Jo etukäteen on voitu varata laboratorio- tai röntgentutkimuksia, jotka tehdään jo ennen osastolle tuloa.

Hoitojakson alkaessa jokaiselle potilaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota täydennetään päivittäin. Hoitosuunnitelmaan kirjataan hoidon tarve ja tavoitteet, annettu hoito, tehdyt tutkimukset ja toimenpiteet sekä hoidon arviointi. Ilmoita osastolle tullessasi, jos sinulla on erityisruokavalio.

Viikko-osastotoiminta

Osa vuodeosastohoidosta annetaan yksiköissä, jotka ovat auki vain arkipäivisin. Näillä viikko-osastoilla hoidetaan yleensä ennalta suunniteltuun hoitoon kutsuttuja potilaita, jotka tarvitsevat esimerkiksi tutkimuksen, toimenpiteen tai leikkauksen jälkeen lyhytkestoista ympärivuorokautista hoitoa ja seurantaa. Viikko-osastotoiminta ei muilta osin poikkea vuodeosastohoidosta.

Vuodeosastolla

Vuodesastolla seurataan vointiasi ja arvioidaan hoidon vaikutuksia. Kaikki hoidon kannalta olennaiset tiedot tallennetaan sähköiseen hoitokertomukseen.

Osaa potilaista pyydetään sairaalahoidon alkaessa osallistumaan ns. 15D -elämänlaatumittaukseen. Kyselyyn vastaamalla voit välittää hoitohenkilökunnalle tärkeää tietoa hoidon vaikuttavuudesta.

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen ovat vuodeosastohoidon tärkeitä tavoitteita. Osastolla kannustetaan, sairaudesta johtuvat rajoitteet ja oireet huomioiden, omatoimisuuteen päivittäisissä toiminnoissa. Myös läheistesi toivotaan osallistuvan hoitoon.

Vuodeosastolla KYSin ammattitaitoinen henkilökunta ohjaa, auttaa ja tukee sinua ja perheenjäseniäsi ympäri vuorokauden. Osastolla tarjotaan päivittäin aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Sairaalassa tarjottu ruoka edistää toipumistasi.

Hoidon jatkuvuus

Vuodeosastohoidossa kiinnitetään erityistä huomiota potilasturvallisuuteen ja hoidon jatkuvuuteen. Turvallisen kotiutumisen ja jatkohoidon suunnittelu käynnistyy heti hoitojaksosi alussa, minkä vuoksi on tärkeää, että hoitohenkilökunnalla on tietoa myös asuinoloistasi ja olemassa olevista tukiverkostoistasi.

Osastohoidon päättyessä sinua ja läheisiäsi ohjataan jatkohoitoon liittyvissä asioissa. Toteutuneesta hoitojaksosta laaditaan kirjallinen hoitopalaute ja hoitotyön yhteenveto, jotka lähetetään luvallasi jatkohoitopaikkaan.