Saavutettavuusseloste

Tämä on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin saavutettavuusseloste ja koskee sivustoa osoitteessa https://www.psshp.fi. Seloste on laadittu 23.9.2020.

Verkkosivustojen saavutettavuutta on arvioitu Siteimprove- ja SortSite -sovellusten avulla sekä sivustoa käyttäjälähtöisesti testaten. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Istekki Oy yhteistyössä Visma Consulting Oy:n kanssa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto on julkaistu vuonna 2012. Sivuston tekninen alusta päivitettiin uudempaan versioon vuonna 2017. Samalla parannettiin sivuston käytettävyyttä eri päätelaitteilla. Viimeisin merkittävä muutos sivustolle tehtiin 2.6.2020, kun verkkosivujen ilme uudistettiin ja teknistä saavutettavuutta parannettiin saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Verkkopalveluun julkaistut videot ovat saavutettavia 23.9.2020 alkaen. Huomiomme saavutettavuuden päivittäisessä työskentelyssä uuden tietosisällön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.

Verkkosivustomme vastaa suurelta osin WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Olemme tunnistaneet verkkosivustolta käytettävissä olevista tietosisällöistä (tiedostot, Dynasty tietopalvelu, Moodle -oppimisympäristö) seuraavia puutteita:

  • (WCAG 1.4.10) Sivustolla ja asiakirjoissa on taulukkorakenteita, jotka vaativat kahdensuuntaista vierittämistä

  • (WCAG 1.4.11) Sivustolla olevien ei-tekstuaalisten sisältöjen, kuten kaavioiden, värien kontrastit suhteessa viereiseen väriin tai väreihin on heikko.

  • (WCAG 2.5.4) Sivustolla olevien kaavioiden käytöstä ja tulkinnassa saattaa ilmetä vaikeuksia heikkonäköisille ja motorisista vaikeuksista kärsiville.

  • (WCAG 3.2.3) Sivuston navigointimekanismit eivät ole johdonmukaiset.

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 3 artiklan 8 kohdan poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

  • Osa sivustolla olevista tiedostoista ei ole saavutettavuusvaatimuksen mukaisia. Puutteet liittyvät ruudunlukijan osittaiseen toimimattomuuteen sekä tiedostojen rakenteisiin. Ne korjataan saavutettavaksi tiedostojen päivityksen yhteydessä.

  • Palvelussa käytetään Dynasty tietopalvelua (Osio Toimielimet – Esityslistat ja pöytäkirjat, Viranhaltijapäätökset). Tietopalvelun sisältö ei ole täysin saavutettavuusvaatimusten mukainen. Järjestelmätoimittaja on ilmoittanut, että järjestelmää ei saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi kehitetä. Suunniteltu toimenpide korjaamiseksi on järjestelmän uusiminen (vuodet 2020 - 2021)

  • Potilasohjeissa hyödynnetään samaa edellä mainittua Dynasty tietopalvelua. Potilasohjeiden suuren määrän tiedostojen saattaminen saavutettavaksi tapahtuu ohjeiden päivityksen yhteydessä.

  • Osa Moodle verkko-oppimisympäristöstä ei ole saavutettavuusvaatimusten mukaista, korjattavat kohdat liittyvät ruudunlukijan toimintaan palvelussa sekä palvelun käyttöön näppäimistön avulla. Saavutettavuuden parantamiseksi verkkokurssien sisältöä päivitetään vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia sisällön päivityksen yhteydessä.

Olemme sitoutuneet saavutettavuuden parantamiseen yllä olevin toimenpitein, ja huomioimme saavutettavuuteen liittyvät vaatimukset työskentelyssämme.

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille sähköpostitse saavutettavuus(at)kuh.fi

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000