Ensihoitopalvelut

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Pohjois-Savon ensihoitopalvelujen järjestämisestä. Ensihoitoyksiköillä on vuosittain yli 50 000 ensihoitotehtävää. Operatiivista toimintaa johtaa kenttäjohtaja. Päivystävän kenttäjohtajan asemapaikka on Puijon sairaalassa, jossa sijaitsee myös Pohjois-Savon ensihoitopalvelun hallinto.

Ensihoitokeskus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri hallinnoi KYS:n erityisvastuualueen (Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Itä-Savo) ensihoitokeskusta. Ensihoitokeskuksen tehtäviin kuuluu vastata muun muassa alueensa ensihoitolääkäritasoisista palveluista ympäri vuorokauden.

Päivystävän ensihoitolääkärin asemapaikka on Siilinjärvellä Rissalan lentokentällä sijaitseva lääkärihelikopterin tukikohta.  Lisäksi ensihoitokeskus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisradioverkon toiminnoista KYS-erityisvastuualueella

Ensihoitoyksiköt

  • Pohjois-Savon ensihoitopalveluilla 16 omaa ambulanssia sekä 9 potilassiirtoyksikköä, jotka huolehtivat pääasiallisesti kiireettömistä hoitolaitosten välisistä ambulanssilla tehtävistä potilassiirroista.
  • Yhteistoimintana Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa 9 ambulanssia ja 28 ensivasteyksikköä

Potilassiirtotoiminta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa ambulanssilla tapahtuvien ennalta suunniteltujen potilassiirtojen tuottamisesta alueella. Potilassiirrot on jaettu kolmeen ryhmään: perustaso, vaativa taso ja erityistaso. Yksiköiden toimintaan kuuluu myös ensivasteyksikköinä toimiminen, valmiussiirrot sekä hätäkeskuksen tehtävät.

Ambulanssit ovat osittain erikoisrakenteisia ja niillä voidaan siirtää kaksikin seurantaa vaativaa paaripotilasta samanaikaisesti. Tehopotilaiden siirrot on huomioitu kaluston erityisrakenteissa ja -varusteissa.

Yhteystiedot

Hätätilanteessa
Soita 112

Ensihoitopalvelujen hallinto
Puijon sairaala, Pääsairaala, A, 3. krs

Jouni Kurola
ylilääkäri
p. 017 174 085 / 044 717 4085

Helena Jäntti
apulaisylilääkäri, ensihoitolääkäritoiminnan vastuulääkäri
p. 044 717 4881

Tarja Poikkeus
ylihoitaja
p. 044 717 9632

Jouni Farin
osastonhoitaja
p. 044 717 4251

Tiina Minkkinen
osastonhoitaja
p. 044 717 9621

Niina Hätinen
osaamiskeskussihteeri
p. 044 717 6850

Palaute