Hallinto ja päätöksenteko

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää johtaa ja ohjaa jäsenkuntien edustajista koostuva hallitus. Hallituksen valitsee valtuusto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä.

Kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa toimii kuntayhtymän hallintokeskus, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeää kuntayhtymän johtoryhmän ja määrää sen tehtävät.

Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, toimialajohtaja, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, talousjohtaja, henkilöstö- ja hallintojohtaja, sairaalan johtaja, henkilöstön-, Kysterin ja Itä-Suomen yliopiston edustajat. Läsnäolo-oikeutetut: kiinteistöjohtaja, tietohallintojohtaja, viestintäjohtaja, PTH-yksikön johtaja, hoitotyön johtaja.

Sairaanhoitopiirin henkilöstö osallistuu aktiivisesti työpaikkansa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kuntayhtymä tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen järjestämisessä ja kehittämisessä.

Virkamiesjohto

Risto Miettunen
sairaanhoitopiirin johtaja

Antti Hedman
johtajaylilääkäri

Merja Miettinen
toimialajohtaja

Kari Janhonen
talousjohtaja

Janne Niemeläinen
henkilöstö- ja hallintojohtaja

Yhteystiedot