Ilmoitustaulu

Kuntalain (410/2015) §:n 108 mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitukset julkaistaan lisäksi lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä sairaanhoitopiirin virallisella ilmoitustaululla, osoite Puijonlaaksontie 2, Kuopio / pääsairaala.

 

Siirry ilmoitustauluun