Organisaatio

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on yksijohtajajärjestelmä. Jokaisella organisaatiotason johtajalla ja esimiehellä on toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu. Toimintaa ohjaavat kuntayhtymän strategia, talous- ja toimintasuunnitelma, säännöt sekä muut yhteiset ohjeet ja periaatteet.

Hallintokeskus

Hallintokeskus huolehtii kuntayhtymän johtamisesta ja siihen liittyvistä hallinnollisista tehtävistä kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa. Se ohjaa, tukee ja seuraa palvelualueiden toimintaa, valmistelee hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtii niiden täytäntöönpanosta. Myös tutkimus- ja innovaatiotoiminta kuuluu hallintokeskuksen tehtäviin.

Sairaala

Sairaalan palvelut käsittävät kaikki potilastyön ydintoiminnot. Sairaala tuottaa potilaiden hoidossa tarvittavat tukipalvelut, kuten kuvantamisen ja patologian tutkimukset, kuntoutuksen ja fysiologian palvelut sekä anestesia- ja leikkaussalitoiminnot. Lisäksi se järjestää ensihoidon, päivystyksen ja tehohoidon sekä lääkehuollon palvelut, ja vastaa myös hoitotyön opetuksesta, kliinisistä henkilöstöpalveluista ja varahenkilöstöstä.

Sairaalassa on kuusi palvelukeskusta, jotka jakautuvat edelleen osaamiskeskuksiin:

  • Taseyksiköt (Sydänkeskus, Neurokeskus, Kuvantamiskeskus, Ortopedian, traumatologian ja käsi, Kuntoutus)
  • Operatiivinen keskus (Naistentaudit ja synnytykset, Kirurgia, Aistinelinsairaudet, Anestesiologia ja tehohoito)
  • Lääkinnällisten palvelujen keskus (Syöpäkeskus, Medisiininen keskus, Lasten ja nuorten osaamiskeskus, Lääkehuolto)
  • Mielenterveys ja hyvinvointi (Psykiatria, Sosiaalityö)
  • Akuutti (Päivystys, Ensihoito)
  • Hoitotyön palvelukeskus (Kliiniset sihteeripalvelut, Hoitotyön sijaispalvelut, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus)

Kysteri

Kysteri järjestää perusterveydenhuollon palvelut seitsemässä pohjoissavolaisessa kunnassa. Lue lisää Kysteristä

Organisaatio

Organisaation johto

Hallintokeskus
Jan Tollet
sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaala
Heikki Miettinen
sairaalan johtaja

Kysteri
Ritva Vitri
toimitusjohtaja