Sidonnaisuudet

Kuntien ja kuntayhtymien keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki 410/2015 § 84). Sidonnaisuuksien ilmoittamisen tarkoituksena on lisätä kunnallisen päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamista ja toimii rekisterinpitäjänä. Rekisteriin sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisuus koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee ilmoittaa

  • johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävästä varallisuudestaan
  • muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

Sidonnaisuusrekisteriin viedään vain ne tiedot, joilla on merkitystä luottamustehtävän tai viran hoitamisen kannalta. Sidonnaisuustietojen ilmoittaminen koskee ainoastaan ilmoittamisvelvolli-suuden piiriin kuuluvan henkilön omia tietoja. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä myös silloin, jos sidonnaisuuksia ei ole. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt.

Yhteystiedot

Katja Yli-Monni
reviisori
p. 044 711 3202
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Henna Räsänen
johdon assistentti
p. 044 717 3594
etunimi.sukunimi@kuh.fi