Toimielimet

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on kuntayhtymä, jonka toiminnasta päättävät jäsenkunnat. Kuntayhtymällä on 18 omistajakuntaa, joissa on yhteensä 247 000 asukasta.

Kuntayhtymää johtaa ja ohjaa jäsenkuntien edustajista koostuva hallitus. Hallituksen valitsee valtuusto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä.

Jäsenkuntien valtuutettujen määrä on suhteutettu niiden asukaslukuun. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Kysterin johtokunta sekä perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta ohjaavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysteri-liikelaitoksen toimintaa.