Kuntayhtymän hallitus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää johtaa ja ohjaa kuntayhtymän hallitus. Hallitus valvoo sairaanhoitopiirin etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset.

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa puheenjohtajan kutsusta. Hallitukseen kuuluu 9 valtuuston valitsemaa ja 2 Itä-Suomen yliopiston nimeämää jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston valitsemien jäsenten osalta hallituksen kokoonpanon pitää vastata jäsenkuntien valtuustoryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi valinnoissa on pyrittävä alueelliseen tasapuolisuuteen.

Hallituksen kokoonpano

Markku Rossi
puheenjohtaja
markku.rossi(at)kuopio.fi

 

Minna Reijonen
varapuheenjohtaja
reijonen.minna(at)gmail.com
 

 

Aino Kanniainen
aino.kanniainen(at)gmail.com
 

 

Pekka Pollari
pollaripekka(at)gmail.com
 

Mia Simpanen

Miina Morko

Miia Eskelinen-Fingerroos

Arttu Pöyhönen

Ari Paanala

Jussi Kauhanen

Anna-Liisa Levonen
 

Kuntayhtymän
hallituksen
sihteerinä toimii
Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin
hallintopäällikkö Henna Räsänen.