Kysterin johtokunta

Kysterin johtokunta valvoo ja ohjaa liikelaitoksen toimintaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen alaisena. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.

Johtokunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi

  • päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten puitteissa
  • seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä
  • hyväksyä liikelaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat, palvelusopimusten hinnoittelun perusteet sekä talousarvio ja – suunnitelma
  • päättää liikelaitoksen jakautumisesta palveluyksiköihin
  • valvoa liikelaitoksen etua, edustaa sitä ja käyttää sen puhevaltaa

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto valitsee johtokunnan jäsenkuntia kuultuaan. Johtokuntaan nimetään seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenistä viisi valitaan liikelaitoksen kolmen palveluyksikön alueelta, yksi on liike-elämää tunteva asiantuntija ja yksi sairaanhoitopiirin edustaja.

Kysterin johtokunta 2017-2021

Jorma Räsänen
puheenjohtaja
(varajäsen Eino Miettinen)

Sairaanhoitopiirin edustaja
Juuso Tamminen
(varajäsen Erkki Virtanen)

Kaisa Raatikainen
(varajäsen Mia Simpanen)

Juha Pelkonen
(varajäsen Marena Paahto)

Matti Ahonen
(varajäsen Rauni Pursiainen)

Juhani Tähtivaara
(varajäsen Risto Simonen)                          

Sirpa Alho-Törrönen
liike-elämän edustaja
(varajäsen Seppo Pääkkö)