Tilaajatoimikunta

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta vastaa Kysteri-kuntien perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisestä.

Toimikunnan tehtävänä on

  • laatia valtuustokausittain ehdotus perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämissuunnitelmaksi sopimuskuntien ja kuntayhtymän hyväksyttäväksi
  • päättää talousarviovuotta koskevista palvelusopimuksista perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen sekä muiden palveluja kunnille tuottavien organisaatioiden kanssa
  • seurata ja arvioida järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten toteutumista

Kuntayhtymän hallitus asettaa tilaajatoimikunnan toimikaudekseen ja valitsee kuntia kuultuaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jokaisella kunnalla on toimikunnassa yksi jäsen.

Tilaajatoimikunta

Kaija Julkunen, Kaavi
(varajäsen Elvi Heikkinen)

Jari Paananen, Keitele
(varajäsen Ari Kaunisaho)

Mia Hahtala, Leppävirta
puheenjohtaja
(varajäsen Tiina Nousiainen)

Mika Hartikainen, Pielavesi
(varajäsen Titta Raitanen)

Jorma Korhonen, Rautavaara
(varajäsen Eero Kukkonen)

Erkki Pääkkönen, Tervo
varapuheenjohtaja
(varajäsen Pekka Nuutinen)

Heikki Haatainen, Vesanto
(varajäsen Uolevi Laitinen)

Leena Kaulamo
sairaanhoitopiirin edustaja
(varajäsen Jaakko Kekoni)

Esittelijä
Antti Hedman
johtajaylilääkäri

Läsnäolo- ja puheoikeus

hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen
toimialajohtaja Merja Miettinen
Kysteri -liikelaitoksen toimitusjohtaja Ritva Vitri