Viranhaltijapäätökset

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin viranhaltijapäätökset ovat nähtävä verkossa.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta. Tilauksen voi tehdä sähköpostilla: kirjaamo(at)kuh.fi.

Terveydenhuollon potilasasiakirjoja ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja voi pyytää asianomaisesta hoitoyksiköstä.

 

Siirry viranhaltijapäätöksiin