Hankkeet

Sairaanhoitopiirissä on meneillään muun muassa hanke Covid-19 jäljittämisen parantaminen – pilotti päivystysalueen henkilökunnalla.

Covid-19 jäljittämisen parantaminen

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystysalueella toteutetaan hanketta, jonka tarkoituksena on testata uudenlaista COVID-19 altistusten jäljitysmenetelmää. Hankkeen aikana arvioidaan lähitunnistusteknologian toimivuutta altistuskontaktien jäljittämistarkoituksessa. Testaus tapahtuu vapaaehtoisten työntekijöiden ja simuloitujen altistusten avulla. Tavoitteena on kehittää ratkaisua COVID-19 altistusten nopeaan jäljittämiseen sairaalaympäristössä. Hanke on alkanut 3.8.2020 ja päättyy 31.05.2021.

Hankkeelle on myönnetty Pohjois-Savon liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Yhteystiedot:

Hankkeen johtaja
Kaisa Haatainen
Potilasturvallisuuspäällikkö
kaisa.haatainen@kuh.fi

Hanketyöntekijä
Sonja Julkunen
Projektikoordinaattori
sonja.julkunen@kuh.fi