KYSissä kehitetään uusia terveysteknologian palveluja

KYS on aloittanut Living Lab -toiminnan, jolla tulevaisuuden hyvinvointiratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata tuotteitaan ja palveluitaan aidossa sairaalaympäristössä. Palvelumme kohdistuvat neljälle eri osa-alueelle:

  • Pyrimme edistämään lääkintälaitteiden ja ratkaisujen koekäyttöä KYSissä ja sujuvoittamaan prosessia
  • Yritysten kanssa teemme yhteistyötä terveysteknologisten innovaatioiden yhteiskehittämisessä, esimerkiksi mobiilisovellusten parissa
  • Teemme kehitteillä olevien tuotteiden ja ratkaisujen testaustoimintaa
  • Koordinoimme tieteellisiä kliinisiä laitetutkimuksia

Tällä hetkellä KYS tekee yhteistyötä kymmenen eri yrityksen kanssa uusien terveysteknologioiden ja hoitomenetelmien löytämiseksi. Yritysyhteistyöstä kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut monipuolisesti. Esimerkkejä yhteistyöstä ovat Monidrop-infuusiomonitorin tutkimus Monidor Oy:n kanssa ja sädehoitopotilaan aikakortti- ja hoito-ohjemobiilisovelluksen testaus Healthcare Mobile Solutions Oy:n kanssa.

Testaukset tehdään ammattilaisten valvonnassa, potilasturvallisuutta vaarantamatta. Yritysten tukena testauksissa on KYSin kaksi projektikoordinaattoria, joiden kanssa yritykset voivat suoraan asioida. Yritykset saavat hankkeessa tärkeää tietoa ratkaisujensa käytettävyydestä, ja vastaavasti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri saa mahdollisuuden ottaa käyttöönsä uusimmat palvelut, joilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. 

Living Lab -projekti on osa KYSin ja Kuopion kaupungin terveysteknologiahanketta. Tavoitteena on myös lisätä KYSin sisällä syntyviä innovaatioita ja auttaa niiden jatkojalostamisessa ja kaupallistamisessa. Living Lab -toiminta edistää samalla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. Tärkeä osa projektia on helpottaa paikallisten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Lisätiedot:
Projektikoordinaattori, Merita Kaunisto, merita.kaunisto (at) kuh.fi
Projektikoordinaattori, LL Kirsimarja Metsävainio, kirsimarja.metsavainio (at) kuh.fi

Living Lab -toimintaa rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Esittelymateriaalia

Ota yhteyttä