FinnHealth-terveysmatkailupalvelu

FinnHealth on Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) ja sen kumppaneiden tarjoama terveysmatkailupalvelu, joka on suunnattu eri puolilta maailmaa tuleville asiakkaille. FinnHealthin kautta asiakkailla on mahdollisuus löytää huippuosaamista lääketieteen eri erikoisaloilta.

Laadukas kokonaispalvelu - FinnHealth

Terveysmatkailupotilaille ja heidän mukanaan matkustaville henkilöille räätälöidään tarvittaessa eri palvelutuottajien kanssa yksilöllinen palvelupaketti, joka käsittää valittujen hoitotoimenpiteiden lisäksi matkat, majoitukset sekä muut matkailupalvelut ja myös tarvittavat tukipalvelut (esim. tulkkaus, liikkuminen).

Terveysmatkailupotilaita on tullut ja tavoitellaan edelleen erityisesti Euroopan ja Venäjän lähialueilta. Toiminnassa huomioidaan myös potilaiden vapaus valita hoitopaikka -säännökset sekä EU:n nk. potilasdirektiivin määrittelemä rajat ylittävä terveydenhuolto, joka on osa Suomen kansallista lainsäädäntöä.

Terveysmatkailuhanke FinnHealth 3.0 (2017-2019)

FinnHealth-palvelun kehittäminen jatkuu uuden KYSin johtaman kansainvälisen terveysmatkailuhankkeen puitteissa, joka käynnistyi elokuussa 2017. Hankkeessa digitalisoidaan palvelua, laajennetaan toimintaympäristöä sekä avataan uusia markkina-alueita.

Edeltävien hankkeiden aikana on synnytetty Kuopioon ja Pohjois-Savon alueelle vahva kansainvälisen terveysmatkailun osaamiskeskittymä ja palvelubrändi. KYSille on muodostunut nykyisen toiminnan rinnalle kansainvälinen palvelulinja.

Uudelle hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta noin 230 000 €. Kaikkiaan hankkeen kokonaisbudjetti on noin 325 000 €.

Yhteystiedot

Helena Länsimies
osaamiskeskusjohtaja,
FinnHealth Manager
p.+358 44 717 9858

Pia Fullam
Service Coordinator
p. +358 44 717 6974

Arja Lahti
Service Coordinator
p. +358 44 717 9620

finnhealth@kuh.fi
www.finnhealth.fi