Alueellinen hyvinvointikertomus

Pohjois-Savoon on valmistunut helmikuussa 2018 laaja maakunnallinen hyvinvointikertomus, joka kokoaa yhteen maakunnan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja määrittää hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE) tärkeimmät painopisteet vuosille 2018-2021. Kyseessä on maakunnan tärkein HYTE-työtä ohjaava työkalu. Hyvinvointikertomuksessa Pohjois-Savon tilannetta on verrattu naapurimaakuntiin (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi), kahteen muuhun verrokkimaakuntaan (Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) sekä koko maan tilanteeseen.

Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen perusteella keskeiset painopistealueet vuosina 2018-2021 Pohjois-Savossa ovat:

Kutakin painopistettä on tarkennettu tavoitteiden ja toimenpitein:
Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen tavoitteet ja toimenpiteet.

Kuntien hyvinvointikertomus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä (Kuntalaki).  Kunnan tulee seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja toteutettuja toimenpiteitä ja lisäksi raportoida näistä valtuustolle vuosittain sekä valmistella laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa (Terveydenhuoltolaki).  Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnissa käytössä hyvinvointikertomus. 

Kuntien tulee myös asettaa strategisessa suunnittelussaan terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet ja määriteltävä näitä tukevat toimenpiteet sekä nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja tehtävä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (Terveydenhuoltolaki). 
Katso lisätietoja täältä.

Hyvinvointikertomus

Pohjois-Savon maakunnan hyvinvointikertomus
- täsmennetyt tavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit

Laaja hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodesta 2018

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodesta 2019

Alueellinen hyvinvointikertomus, (THL)

Kuntien hyvinvointikertomukset
(kartasta löytyvät kuntien valmiit hyvinvointikertomukset)

Kunnan hyvinvointikertomus, (THL)

Tilastoja

Pohjois-Savo, lapset, nuoret sekä perheet tilastoja (30.6.2020)

Pohjois-Savo, lapset, nuoret sekä perheet tilastoja (3.8.2020)

Pohjois-Savo kiusaamisen tilastoja (3.6.2020)

Pohjois-Savo TEAviisari perusopetus (30.6.2020)