Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäisy

Tuemme kuntia heidän arjen turvallisuustyössään.

Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden tunteen ehkäisemisessä tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia sekä aktiivista ja turvallista elämää.  Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja on maakunnassamme maan keskiarvoa enemmän, ja hoitojaksojen määrä on edelleen lisääntynyt viime vuosina. Iäkkäistä jopa 40% ilmoittaa kaatuneensa viimeisen vuoden aikana.

Toisaalta jalankulkuväylien liukkaus koetaan Pohjois-Savossa vähemmän haittaavaksi ja väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneita aikuisia on Pohjois-Savossa kymmenyksen muuta maata vähemmän. Pohjois-Savossa ollaan myös tyytyväisiä asuinalueiden turvallisuuteen. Rikosten määrät ovat laskussa ja henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet.

Turvallisuutta voidaan kohentaa liikenneturvallisuuden, kodin turvallisuuden ja esteettömyyden edistämisellä sekä väkivallan ehkäisyllä ja siihen puuttumisella. Turvallisuussuunnittelutyössä noudatetaan valtakunnallisia linjauksia mm. Toimenpiteistä, tavoitteista, toimintamalleista ja mittareista. Työ on toimijoiden yhteistyötä.