Yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuus

Osallisuus tarkoittaa tunnetta, joka syntyy, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestö toiminnan kautta. Ihmisen osallisuuden aste ja yhteiskunnallinen aktiivisuus vaihtelevat elämänkulun ja –tilanteiden mukaisesti. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä, sillä ne lisäävät hyvinvointia, vähentävät yksinäisyyttä ja suojaavat syrjäytymistä vastaan.

Pohjois-Savolaisten osallisuus on kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan, yhä useampi osallistuu aktiivisesti jonkin järjestön, harrastusryhmän tai hengellisen yhteisön toimintaa. Kuitenkin lähes 10% kokee itsensä yksinäiseksi.

Jotta yksinäisyyden tunnetta voidaan vähentää ja osallisuuden kokemusta vahvistaa, tarvitaan monenlaisia toimia sekä nuorten, työikäisten että ikäihmisten parissa. Erityisen tärkeää on järjestökentän hyödyntäminen.

 

  • Jokaiseen kuntaan tulisi perustaa koko järjestökentän kattava järjestöfoorumi, joka toimii kunnan HYTE-työn vastinparina
  • Kunnan järjestökoordinaattori huolehtii, että järjestöt huomioidaan kunnan HYTE-työn suunnittelussa ja toteutuksessa
  • Järjestöjen ääni tulee kuuluviin maakunnan tasolla (Pohjois-Savon järjestöfoorumi ja Järjestöneuvosto)