KYS Ajopoli

(ESR-hanke 1.9.2020 – 31.8.2023)

I KYS Ajopoli - poliklinikka

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on aloittanut toimintansa erityistason ajopoliklinikka KYS Ajopoli. Lähetteitä KYS Ajopolille otetaan vastaan 1.8.2021 alkaen koko KYS Erva-alueen sairaaloista, terveyskeskuksista, yksityisiltä lääkäriasemilta ja työterveyshuolloista. Olemme saaneet Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) 3-vuotisen hankerahoituksen, jonka avulla pystymme käynnistämään KYS Ajopolin toiminnan KYSissä.

KYS Erva-alueelta on puuttunut ajoterveydenarviointiin erikoistunut poliklinikka, johon voitaisiin lähettää monen erikoisalan asiantuntemusta vaativat ajoterveyden arviot, viranomaisten pyytämät ajoterveysarviot ja konsultaatiopyynnöt ajoterveysasioissa. Tällä hetkellä haastavat ajoterveysarviot kuormittavat terveydenhuoltoa kohtuuttomasta, sillä moniongelmaisten ja ikääntyvien kuljettajien määrät ovat lisääntyneet ja ajoterveysarvion tekemiseen henkilö joutuu käymään usean eri erikoisalan poliklinikalla.

Tavoitteemme on, että jatkossa kaikki lähetekriteerit täyttävät ajoterveysarvioinnit ohjautuisivat KYS Ajopolille, jossa henkilön ajoterveysarviointi tapahtuu ns. ”yhden luukun periaatteella”.

KYS Ajopolille kuuluvat arvioinnit

  • Monitahoiset tapaukset, joita ei voida ratkaista yhden erikoisalan kautta
  • Lisätutkimusten tarpeen arviot
  • Erimielisyydet ja kiistanalaiset tilanteet ajoluvan suhteen
  • Asiantuntijamielipiteen saaminen omalle päätökselle (paperi- ja raatikonsultaatiot)
  • Viranomaistahon ajokyvyn arvioinnit
  • Ulkokuntatutkittavat
  • Moniongelmaiset ammattikuljettajat – tarvitaan luotettava päätös nopeasti

 

KYS Ajopolin vastaanotto toimii KYS silmäpoliklinikan tiloissa perjantaisin ja moniammatillinen raati kokoontuu kerran kuukaudessa ratkomaan kaikkein haastavimpia tilanteita.
Hankeaikana vastaanotto on potilaalle ja lähettävälle taholle ilmaista. Hankeaikana panostamme erityisesti moniongelmaisten ammattikuljettajien ajoterveysarviointeihin. Tavoitteemme on, että ESR-hankkeen jälkeen KYS Ajopoli toimii pysyvästi KYSillä.

II Ennaltaehkäisevä ajokuntoutuspilotti

Ajopoliklinikka toiminnan lisäksi kehitämme hankkeessa uutta ennaltaehkäisevää kuntoutusta ammattikuljettajille, joilla on useita terveydellisiä riskitekijöitä ja he ovat vaarassa menettää ajoterveytensä, ajolupansa ja lopulta jopa ammattinsa. Kuljettajat rekrytoidaan pilottiin syksyllä 2021 – kysy lisää Sirpa Konoselta, jos sinulla olisi tiedossa sopivia kuljettajia.

III Ajoterveyden alan osaamiskeskus

Tulemme hankkeen aikana kehittämään myös ajoterveysalan koulutusta, tutkimusta ja yritysyhteistyötä.

Ajoterveysseminaari 19.5.2022

Ilmoittaudu mukaan ja lue lisää:

Erityistason Ajopoli ajoterveyden arvoinnissa ja tukena (pdf)

 

 

Yhteystiedot

Ajopoliklinikka 3255,
Neurokeskuksen hallinto,
Rak. 4, 5 krs. PL 100, 70029 KYS

Asiakaspalvelu (lähetteet, potilaspuhelut jne)
044 717 5011

Sirpa Kononen
projektityöntekijä
ajokuntoutuspilotti & Ajopoli
p. 044 717 6665


Virve Kärkkäinen
hankepäällikkö
ESR-hankeasiat & tiedotus
p. 044 717 4310


Anne Koivisto
hankkeen johtaja
koulutus & tiedotus
p. 044 717 5629

Hankkeessa ja yhteistyössä mukana

Kuopion yliopistollinen sairaala logo

KYS neurokeskus
KYS silmätaudit

 

essote logo

Siun sote logo

ksshp logo

Sosteri logo

Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö logo

Ocusweep logo

EU vipuvoimaa logoEU sosiaalirahasto logo