KYS Uusi Sydän 2025

KYS Uusi Sydän 2025 -uudistamisohjelmassa peruskorjataan vuosina 2018-2025 Puijon sairaalan vanhimmat rakennusosat. Vanhan vuodeosastotornin yhteyteen rakennetaan 10-kerroksinen uudisrakennus, johon sijoittuu poliklinikkatiloja ja seitsemään kerrokseen vuodeosastoja. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat mm. sydäntoimenpide- ja kuvantamisen tilat. Vuodeosastoille tulee noin 400 sairaansijaa, joista valtaosa on yhden hengen huoneita. Uuteen Sydämeen tulevat vuodepaikat ovat mukana koko Pohjois-Savon vuodeosastopaikkojen tarvemäärityksessä. 

Uudistamishankkeen koko on 60 000 neliötä ja budjetti 164 M€.

Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa sairaalan sisäpihalle rakennettu uudisrakennusosa otettiin käyttöön helmikuun lopussa 2020.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettuun uudisrakennusosaan sekä sen välittömään läheisyyteen C-aulan itäsiipeen sijoittuvat:

  • 0. kerros: biopankki, tekniset tilat
  • 1. kerros: silmätautien poliklinikka, kuntoutuksen päiväosasto, osa neurokeskuksen poliklinikkaa. Kulkuyhteys Pääsairaalan ja Kaarisairaalan välillä.
  • 2. kerros: sydäntutkimusosasto, sydäntoimenpideyksikkö
  • 3. kerros: kliinisen ravitsemuksen ja endokrinologian poliklinikka.
  • 4. kerros: sydänosasto, C-aulan itäsiivessä sydänpoliklinikka (toimii hybridiosastona)
  • 5. kerros: neurologian osasto (toimii hybridiosastona)
  • 6. kerros: naisten osasto (toimii hybridiosastona)
  • 7. kerros: hematologian osasto (toimii hybridiosastona)
  • 8. kerros: sisätautien osasto 6 (toimii hybridiosastona)
  • 9. kerros: syöpätautien osasto (toimii hybridiosastona)

Hybridiosastolla tarkoitetaan sitä, että yksikön toimintaa on sekä uudessa laajennuksessa, että vanhoissa tiloissa C-aulan itäsiivessä. 

STM:n poikkeuslupa investoinnin toisen ja kolmannen vaiheen toteuttamiseksi saatiin 19.12.2019.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Rakennusliike Lapti Oy ja hankemuoto on allianssi. Toisen vaiheen rakennustyöt käynnistyivät 1/2020.

Yhteystiedot

Juhani Kouri
hankejohtaja
p. 044 717 6382

Mennä Kärnä
suunnittelukoordinaattori
p. 044 717 6838

Heli Ikäheimo
projektikoordinaattori
p. 044 711 3725

Titta Haatainen
projekti-insinööri
p. 044 717 9645

Hannu Lahti
vs. kiinteistöjohtaja
p. 044 711 3691

Petri Pyy
projekti-insinööri
p. 044 717 9715

etunimi.sukunimi@kuh.fi