KYS Uusi Sydän 2025

KYS Uusi Sydän 2025 -uudistamisohjelmassa peruskorjataan vuosina 2018-2025 Puijon sairaalan vanhimmat rakennusosat. Vanhan vuodeosastotornin yhteyteen rakennetaan 10-kerroksinen uudisrakennus, johon sijoittuu poliklinikkatiloja ja seitsemään kerrokseen vuodeosastoja. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat mm. sydäntoimenpide- ja kuvantamisen tilat. Vuodeosastoille tulee noin 400 sairaansijaa, joista valtaosa on yhden hengen huoneita. Uuteen Sydämeen tulevat vuodepaikat ovat mukana koko Pohjois-Savon vuodeosastopaikkojen tarvemäärityksessä. 

Uudistamishankkeen koko on 60 000 neliötä ja budjetti 164 M€.

Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa sairaalan sisäpihalle rakennettu uudisrakennusosa otettiin käyttöön helmikuun lopussa 2020.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettuun uudisrakennusosaan sekä sen välittömään läheisyyteen C-aulan itäsiipeen sijoittuvat:

  • 0. kerros: biopankki, tekniset tilat
  • 1. kerros: silmätautien poliklinikka, kuntoutuksen päiväosasto, osa neurokeskuksen poliklinikkaa. Kulkuyhteys Pääsairaalan ja Kaarisairaalan välillä.
  • 2. kerros: sydäntutkimusosasto, sydäntoimenpideyksikkö
  • 3. kerros: kliinisen ravitsemuksen ja endokrinologian poliklinikka.
  • 4. kerros: sydänosasto, C-aulan itäsiivessä sydänpoliklinikka (toimii hybridiosastona)
  • 5. kerros: neurologian osasto (toimii hybridiosastona)
  • 6. kerros: naisten osasto (toimii hybridiosastona)
  • 7. kerros: hematologian osasto (toimii hybridiosastona)
  • 8. kerros: sisätautien osasto 6 (toimii hybridiosastona)
  • 9. kerros: syöpätautien osasto (toimii hybridiosastona)

Hybridiosastolla tarkoitetaan sitä, että yksikön toimintaa on sekä uudessa laajennuksessa, että vanhoissa tiloissa C-aulan itäsiivessä. 

STM:n poikkeuslupa investoinnin toisen ja kolmannen vaiheen toteuttamiseksi saatiin 19.12.2019.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Rakennusliike Lapti Oy ja hankemuoto on allianssi. Toisen vaiheen rakennustyöt käynnistyivät 1/2020.

Yhteystiedot

Kirsi Leivonen
hankejohtaja
p. 044 717 4477

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja
p. 044 717 9715

Menna Kärnä
suunnittelukoordinaattori
p. 044 717 6838

Kristiina Nerg
projektikoordinaattori
p. 044 711 3725

Heli Ikäheimo
projektikoordinaattori
(poissa)

Titta Haatainen
projekti-insinööri
p. 044 717 9645

Joni Partanen
projekti-insinööri
p. 044 717 6095

etunimi.sukunimi@kuh.fi