Pohjois-Savon UNA-hanke

Pohjois-Savossa valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, eli perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon järjestelmäuudistusta valtakunnallisessa UNA-yhteistyössä KYSin tietohallinnon johdolla. Lue UNA infografiikasta tiivistetty kuvaus hankekokonaisuudesta.

Hankekokonaisuus pitää sisällään kolme ohjelmaa:

UNA Lomake

UNA Lomakepalvelu on sosiaali- ja terveysministeriön vaiheistusasetuksen mukainen valtakunnallinen toteutus, jolla vastataan vaatimukseen, että toimintayksikön tulee arkistoida yksilöidyt lomakkeet sähköisesti Kantaan ja sitä kautta edelleen välitettäväksi. UNA Lomakepalvelu näyttää asiakkaan Kanta-arkistoon tallennetut lomakkeet tietosuojasäädökset huomioiden.

Käyttäjä pystyy laatimaan, tallentamaan, allekirjoittamaan, arkistoimaan ja mitätöimään erikseen laadittuja lomakemuotoisia asiakirjoja sekä välittämään ne asiakkaan suostumuksella Kanta-välityspalvelun mahdollisuuksien rajoissa taholle, jonka käyttöön lomake tai tietosisältö on tarkoitettu.

UNA Ydin

UNA Ydin on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallinnan järjestelmäkokonaisuus, jonka tietojen yhteiskäytöllä ja avoimilla rajapinnoilla mahdollistetaan tietojen kokoaminen nykyisistä sote-järjestelmistä sekä uusien ratkaisujen joustava käyttöönotto. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä Kuopion kaupungin kanssa on toteuttamassa UNA Ytimen ensimmäisen vaiheen toiminnallista pilottia.

UNA Kaari

UNA Kaari -hankkeella tarkoitetaan kaikkien sote-tietojärjestelmäkilpailutukseen osallistuvien hankintayksiköiden yhteistä hanketta. Hanke toteuttaa tietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaa, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön asiakaspalvelussa tarvitsemat tietojärjestelmätoiminnallisuudet.

Pohjois-Savon noin 25 erillistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät halutaan uudistaa yhteiseksi järjestelmäksi. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että ammattilainen saa nykyistä paremmin kuvan asiakkaan kokonaistilanteesta, kuten lääkityksestä. Tämä sujuvoittaa hoitotyötä, parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lue UNA Kaari-infografiikasta tiivistetysti, mistä Kaari -hankkessa on kyse: UNA Kaari -infografiikka

Yhteystiedot

hankepäällikkö
Sami Haapamäki
p. 044 717 6405
etunimi.sukunimi@kuh.fi

viestintäkoordinaattori
Kirsi Parviainen
p. 044 717 6715
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Hanketoimisto

KYS tietohallinto
rak. 10, 4. krs

Pysäköinti

Postiosoite

PSSHP / Pohjois-Savon UNA-hanketoimisto
PL 100
70029 KYS

Ideat ja palautteet

Kerro ideasi, jätä palautetta tai kysy hankkeesta

Hankeuutiset

Pohjois-Savossa päätökset sote-järjestelmähankintaan osallistumisessa joulukuussa

Helmikuu 2020

Maaliskuu 2020

Lomake UNA pilotti käynnistyi

Alueelliset UNA-infot

tiistaisin 22.9., 27.10 ja 24.11. klo 8-9.
Tästä linkistä pääset mukaan infoon TEAMSin kautta.

Tulossa Pohjois-Savon UNA seminaari 6.11.2020.

 

Lue lisää

UNA Oy