FinnHealth-terveysmatkailupalvelu

FinnHealth on Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) terveysmatkailupalvelu, joka on suunnattu eri puolilta maailmaa tuleville asiakkaille. FinnHealthin kautta asiakkailla on mahdollisuus löytää huippuosaamista lääketieteen eri erikoisaloilta.

Laadukas kokonaispalvelu - FinnHealth

Terveysmatkailupotilaille ja heidän mukanaan matkustaville henkilöille räätälöidään tarvittaessa eri palvelutuottajien kanssa yksilöllinen palvelupaketti, joka käsittää valittujen hoitotoimenpiteiden lisäksi matkat, majoitukset sekä muut matkailupalvelut ja myös tarvittavat tukipalvelut (esim. tulkkaus, liikkuminen).

Terveysmatkailupotilaita on tullut ja tavoitellaan edelleen erityisesti Euroopan ja Venäjän lähialueilta. Toiminnassa huomioidaan myös potilaiden vapaus valita hoitopaikka -säännökset sekä EU:n nk. potilasdirektiivin määrittelemä rajat ylittävä terveydenhuolto, joka on osa Suomen kansallista lainsäädäntöä.

FinnHealth-palvelun kehittäminen

FinnHealth-palvelun kehittäminen on aloitettu kesällä 2014 ja se on jatkunut KYSin johtamana kolmessa eri hankevaiheessa. Viimeinen vaihe päättyi 31.12.2019.

Hankevaiheiden aikana Kuopioon ja Pohjois-Savon alueelle on syntynyt vahva kansainvälisen terveysmatkailun osaamiskeskittymä ja palvelubrändi. KYSille on muodostunut nykyisen toiminnan rinnalle kansainvälinen palvelulinja.

FinnHealth-palvelun kehittämiselle on myönnetty ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Yhteystiedot

Helena Länsimies
osaamiskeskusjohtaja,
FinnHealth Manager
p.+358 44 717 9858

Pia Fullam
Service Coordinator
p. +358 44 717 6974

sähköposti: finnhealth@kuh.fi
www.finnhealth.fi