Toiminta ja tehtävät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on Pohjois-Savon 18 kunnan omistama kuntayhtymä, joka koordinoi Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa. KYS vastaa 247 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

KYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi KYSiin on keskitetty valtakunnallisesti vaikean epilepsian diagnostiikka ja kirurgiset toimenpiteet.

KYS on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. Se antaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. KYS on Suomen suurin lääkärikouluttaja ja maamme suurimpia terveydenhuoltoalan opetussairaaloita.

Erikoissairaanhoidon ohella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon palvelut seitsemälle pohjoissavolaiselle kunnalle eli Kysteri-alueelle. Sairaanhoitopiiri vastaa myös koko Pohjois-Savon alueen ensihoitopalveluista.

Laadukas ja tehokas

Toiminta perustuu laatuun ja tehokkuuteen. KYS sai vuonna 1999 ensimmäisenä kokoluokkansa sairaalana Euroopassa SFS ISO 9001:2008 –standardin mukaisen laatusertifikaatin.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

KYS lukuina

  • 4 500 työntekijää
  • 99 000 hoidettua potilasta
  • 517 000 poliklinikkakäyntiä
  • 2 100 synnytystä
  • 23 000 leikkausta

Ajankohtaista

Takaisin

KYSin erityisvastuualueen virkamiesjohto lausuu yhdessä keskittämisasetuksesta

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien virkamiesjohtajat ovat linjanneet yhteisen kannan keskittämisasetukseen. Mikkelissä kokoontunut (13.-14.2.) erityisvastuualueen johtoryhmien palaveri päätti toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton, jossa ehdotetaan uusia muotoiluja lausunnolla olevaan keskittämisasetukseen.

Esitykseen yhtyvät kaikki KYSin erva-alueen sairaanhoitopiirien johtajat. Kukin sairaanhoitopiiri lausuu asetuksesta myös erikseen.

Yhteisiä muotoiluja viedään niiden kuntayhtymien lausuntoihin, jotka eivät ole lausuntoa ministeriölle toimittaneet. Osa kuntayhtymistä on lausuntonsa jo antanut.

- Esitämme lisäystä asetusluonnoksen kuutospykälään. Ehdotamme, että kuutospykälän mukaisia toimintoja voidaan järjestämissopimuksella erityisestä syystä jakaa yliopistosairaalan lisäksi muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan, tiivistää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Esityksen mukaan tällaisen työnjaon yhteydessä sairaalan tulee varmistaa toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus. Erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa päätetään työnjaosta.

Mikäli esitys toteutuu, KYSin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit sopivat alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kuluvan kevään aikana.

- Virkamiesjohdon keskustelun perusteella järjestämissopimuksesta löydetään yhteisymmärrys, mikäli ministeriö ottaa esityksemme asetukseen. Pyrimme esityksessä seuraamaan ministeriön asetusluonnoksen muotoiluja, kertoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen kuuluvat KYSin lisäksi Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymä Siun sote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri.

Kannanoton allekirjoittivat Miettusen ja Kortelaisen lisäksi toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen Siun sotesta, johtaja Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja johtaja Panu Peitsaro Sosterista.

Erityisvastuualueen johto keskusteli kokouksessa myös muun muassa kuntayhtymien taloustilanteesta, yhteisestä varautumisesta korona-viruksen riskeihin, potilasvakuutuksen muutoksista ja koulutuskysymyksistä.

Lisätietoja

Risto Miettunen
Sairaanhoitopiirin johtaja
Pohjois-Savon shp
risto.miettunen [at] kuh.fi
044 711 3588

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

 

KYS ERVA ALUEEN YHTEINEN KANNANOTTO

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa erikoissairaanhoidon asetuksen muutoksesta 18.2.2020 mennessä. 

Esitämme lisäystä 6 § Valtioneuvoston asetukseen koskien erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta seuraavasti:

Erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa voidaan erityisistä syistä jakaa 6 § mukaisen toiminnan suorittamista myös yliopistosairaalan lisäksi muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan.

Tällöin sairaalassa tulee pystyä varmistamaan toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus, kuten valtakunnallisesti tämän asetuksen 3 §:ssä ja alueellisesti asetuksen 4 §:ssä yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri on päättänyt.

KYS erityisvastuualueen järjestämissopimuksesta päätetään välittömästi, kun keskittämisasetuksen sisältö on tiedossa, viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Risto Miettunen
sairaanhoitopiirin johtaja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Juha Kinnunen
sairaanhoitopiirin johtaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Risto Kortelainen
kuntayhtymän johtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Panu Peitsaro
kuntayhtymäjohtaja
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Ilkka Pirskanen
toimitusjohtaja
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä