Toiminta ja tehtävät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on Pohjois-Savon 18 kunnan omistama kuntayhtymä, joka koordinoi Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa. KYS vastaa 247 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta.

KYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi KYSiin on keskitetty valtakunnallisesti vaikean epilepsian diagnostiikka ja kirurgiset toimenpiteet.

KYS on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. Se antaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia. KYS on Suomen suurin lääkärikouluttaja ja maamme suurimpia terveydenhuoltoalan opetussairaaloita.

Erikoissairaanhoidon ohella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon palvelut seitsemälle pohjoissavolaiselle kunnalle eli Kysteri-alueelle. Sairaanhoitopiiri vastaa myös koko Pohjois-Savon alueen ensihoitopalveluista.

Laadukas ja tehokas

Toiminta perustuu laatuun ja tehokkuuteen. KYS sai vuonna 1999 ensimmäisenä kokoluokkansa sairaalana Euroopassa SFS ISO 9001:2008 –standardin mukaisen laatusertifikaatin.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

KYS lukuina

  • 4 500 työntekijää
  • 99 000 hoidettua potilasta
  • 517 000 poliklinikkakäyntiä
  • 2 100 synnytystä
  • 23 000 leikkausta

Ajankohtaista

Takaisin

PSSHP:n ja Sosterin erikoissairaanhoidon yhdistäminen etenee päätöksentekoon

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSSHP) ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) hallitusten yhteisseminaari pidettiin 1.10.2019 Rantasalmella. Hallitusten käsittelyssä oli loppuraportti, jossa on selvitetty erikoissairaanhoidon toimintojen yhdistämistä.

Sairaanhoitopiirien hallitukset linjasivat keskustelun jälkeen yhteisesti, että selvityksen pohjalta asia viedään hallitusten viralliseen käsittelyyn lokakuussa.

Tämä ratkaisu mahdollistaa myös uuden lainsäädännön myötä sote-integraation kehittämisen, mikä tulee vielä vaatimaan oman selvityksensä ja valmistelun.

Loppuraportti julkaistaan hallituksen esityslistoilla.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi sekä Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen ja kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro yhteisseminaarissa Rantasalmella 1.10.2019.