Ulkoistetut toiminnot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ulkoistanut potilashoidon tukipalveluja. Ulkoistamisella tavoitellaan sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan tarjota kuntayhtymälle kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja.

Liikelaitoskuntayhtymä Islab vastaa sairaanhoitopiirin laboratoriopalveluista. Servica tuottaa laitos- ja välinehuollon sekä ruoka-, kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Myös äidinmaitokeskus toimii osana Servicaa.

Osakeyhtiöistä Istekki tuottaa informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja. Sakupen alaa ovat pesula- ja vuokratekstiilipalvelut, ja Sansia Oy huolehtii kuntayhtymän hankinnoista.

Lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mustinlampi ja Kiinteistö Oy Isoharja. Kiinteistö-KYS on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiö.