Istekki

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina voivat olla sen palveluja käyttävät kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Yhtiö tuottaa julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä tieto- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan (ICMT) palveluja.

Suurimmat omistajat ovat Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Yhtiöjärjestyksen mukaan Istekki Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osingonjakoa varten, vaan tarjota omistajilleen kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä palveluja.

Operatiivinen toiminta käynnistyi vuonna 2010, jolloin yhtiöön siirtyivät Kuopion kaupungin atk-keskuksen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin TekPlussan toiminnot ja henkilöstö.

Istekki toimii julkisen sektorin vahvana kumppanina. Toiminnassa uudet järjestelmäkokonaisuudet ja niitä tukevat palveluratkaisut suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden tietohallintojen kanssa.

Lue lisää