Neuroalat Kipustimulaattorihoito

Kipustimulaattorihoito

Kun aika, fysioterapia ja lääkitys eivät lievitä kipua, apua voidaan etsiä stimulaattorista. Hoitoon soveltuvista kroonisesta hermosärystä kärsivistä noin puolet saa apua stimulaatiohoidosta. KYS on edelläkävijä kroonisen, hermoperäisen kivun lievittämisessä. Kipustimulaatiohoidot aloitettiin Kuopiossa jo 1990-luvulla.

Mikä kipustimulaattori?

  • Ihon alle asennettava, selkäytimen hermoratoja stimuloiva laite, jolla estetään kipusignaalien etenemistä aivoihin
  • Voi lievittää neuropaattista kipua eli hermosärkyä, tyypillinen potilas on selkäleikkauksen jälkeisestä alaraajakivusta kärsivä henkilö
  • Ei poista kipua, vaan peittää sitä miellyttävämmällä tuntemuksella, jota voi kuvailla eräänlaiseksi värinäksi
  • Potilas voi säädellä tuntemuksen voimakkuutta hoitajan opastuksella
  • Hoitoon soveltuva potilas saa kipustimulaattorin käyttöönsä viikon kokeilujaksoksi, ja heistä noin 90 prosenttia haluaa pysyvän stimulaattorin

Neuromodulaatiohoitaja ja -ryhmä hoidon tukena

KYSissä työskentelee erityinen neuromodulaatiohoitaja, jonka asiantuntemus auttaa saamaan laitteesta täyden hyödyn. Sairaalamme ainutlaatuiseen toimintamalliin kuuluvat neuromodulaatiohoitajan kokoaikaisen tehtävän lisäksi säännölliset hoitajakontrollit ja kattava tiedonkeruu. 

Neuromodulaatiohoitaja tukee ja ohjaa potilasta hoitoon sitoutumisessa, toimenpiteeseen valmistautumisessa, laitteen käytössä ja muihin stimulaatiohoitoon liittyvissä asioissa.  Neuromodulaatiohoitaja myös säätää stimulaattoria potilaan tarpeiden mukaisesti.

KYSissä toimii myös ki­vun neuromodulaatioryhmä, jossa yhdistyy neurologian, kivunhoidon, fysiatrian, psykiatrian ja hammaslääketieteen osaaminen. Asiantuntijat kartoittavat yhdessä potilaita, joille stimulaatiohoidosta voisi olla hyötyä.

Kuopiossa on asennettu tähän mennessä satoja laitetta, ja uusia asiakkaita tulee vuosittain noin 50. Kipustimulaattoripotilaille tehdyssä kyselyssä 70 prosenttia koki hyötyneensä laitteesta pitkäaikaisessa käytössä merkittävästi ja 25 prosenttia jonkin ver­ran.

Kivun hoito selkäydinstimulaatiolla