Kuntoutustutkimukset

Kuntoutustutkimukset

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla ja kuntoutuksen päiväosastolla tehdään kuntoutusedellytysten arviointia ja kuntoutussuunnitelmia potilaille, joilla on useita eri sairauksia. Poliklinikalla työskentelee myös liikuntavammaisten aikuisten kuntoutusohjaaja.

Hoitava lääkäri tekee tarvittaessa lähetteen kuntoutustutkimuspoliklinikalle. Tutkimukset perustuvat moniammatilliseen arviointiin, jonka perusteella laaditaan lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustutkimus sisältää ainakin lääkärin ja sosiaalityöntekijän tapaamiset, mutta tutkimuskokonaisuus määräytyy yksilöllisesti.

Lääkäri määrittelee sairauden tai vamman vaikutukset toiminta-, oppimis- ja työkykyyn sekä kuntoutusmahdollisuuksiin.

Sosiaalityöntekijä kartoittaa mm. sosiaalista taustaa, elämäntilannetta ja työssäkäyntimahdollisuuksia.

Psykologi selvittää psyykkisiä ja kognitiivisia edellytyksiä sekä voimavaroja työelämään, opiskeluun ja kuntoutukseen.

Fysio- ja toimintaterapeutit määrittävät toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset sekä toiminnalliset valmiudet.

Kuntoutuminen päiväosastolla

Hoitojaksolla kuntoutuksen päiväosastolla voidaan tukea kuntoutujan toimintakykyä, tehdä lisäselvityksiä ja laatia kuntoutussuunnitelma. Jaksot kestävät 5–10 vuorokautta sisältäen kuntoutujan aktivointiin painottuvaa fysio- ja toimintaterapiaa ja moniammatillista ohjausta.

Ohjauskäynnit

Kuntoutukseen voi liittyä yksilöllistä psykologista neuvontaa ja ohjausta tai ryhmässä tapahtuvaa sopeutumisvalmennusta. Tuki voi sisältää lyhytkestoista terapiaa tai seurantakäyntejä.

Toimi näin

Tarvitset lääkärin lähetteen voidaksesi tulla kiireettömään erikoissairaanhoitoon sekä laboratorio-, kuvantamis- tai muuhun tutkimukseen. Voit valita hoitopaikkasi yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.

Hakeudu sairastuessasi omaan terveyskeskukseesi, työterveysasemallesi tai yksityislääkärille. Lääkäri kirjoittaa sinulle lähetteen sairaalaan tutkimuksiin tai hoitoon, jos sairauden hoito sitä edellyttää.

Äkillisissä sairaustapauksissa voit tulla päivystykseemme ilman lähetettä. Soita ympärivuorokautiseen neuvontanumeroon 116117 aina ennen kuin tulet päivystykseen.

Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Voit olla yhteydessä poliklinikkaan puhelimitse.

Öppettider

  • Måndag - Fredag 08:30 - 11:30

Ytterligare information

Kuntoutuksen päiväosasto

Voit olla yhteydessä puhelimitse

Öppettider

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Ytterligare information

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Sairaalan potilaaksi pääset kiireettömissä tilanteissa lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, toisesta sairaalasta tai yksityislääkäriasemalta. Tutkimuksia ja hoitoja tehdään sekä poliklinikoilla että vuodeosastoilla. Kiireellisiä päivystystilanteita varten sairaala toimii ympäri vuorokauden.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii alueensa 247 000 asukkaan erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Osoite

Puijonlaaksontie 2, 70210 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Ytterligare information

* Kuntoutustutkimuspoliklinikka, Puijon sairaala, rakennus 6, 1. kerros * Kuntoutuksen päiväosasto, Puijon sairaala, Pääsairaala, C, 1. kerros

Tjänstens öppettider
Kuntoutuksen päiväosasto
  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00
Kuntoutustutkimuspoliklinikka
  • Måndag - Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 14:30

OmaKYS-palvelu

OmaKYS on sähköinen asiointitapa potilaan ja KYSin välillä. OmaKYSissä näet muun muassa omat ajanvarauksesi ja voit täyttää sähköisiä kyselyitä. Palvelun käyttö on maksutonta. OmaKYSissä ei näy potilaskertomustekstejä.

OmaKYSissä voit

* tarkastella tulevia ja lähimenneisyydessä olleita ajanvaraustietojasi KYSiin

* täyttää hoitoon liittyviä kyselyjä

* antaa biopankkisuostumuksen

* siirtyä Omavointi-, Omakanta- ja Terveyskylä-palveluihin.

OmaKYSiin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Huomioithan, että toisen henkilön puolesta asiointi ei ole vielä mahdollista.

Ytterligare information

Kuntoutustutkimukset Lue lisää

Hoidot ja tutkimukset tietoa KYSistä