Päivystys- ja akuuttiosastot

Päivystys- ja akuuttiosastot

Päivystysosasto

Päivystysosastolla on 20 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen yli 16-vuotiaita potilaita.

Hoitoaika päivystysosastolla on noin vuorokausi. Jatkohoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät vuodeosastolle tai oman kotikunnan terveyskeskukseen.

Akuuttiosasto

Akuuttiosasto tarjoaa lyhytaikaista hoitoa äkillisesti sairastuneille yleislääketieteen potilaille. 18-paikkaisella osastolla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita. Näin varmistetaan riittävät resurssit kuntouttavaan hoitotyöhön, turvalliseen kotiutumiseen, hyvään hoitoon ja oikea-aikaisiin tutkimuksiin.

Osaston keskimääräinen hoitoaikatavoite on 2­–3 vuorokautta. Potilaalla on mahdollisuus saada apua kotiasioidensa järjestämiseen sekä tietoa toimintakykynsä ja lääkityksensä kokonaistilanteesta. Liiallisen puhelinliikenteen välttämiseksi toivomme, että lähiomaisista nimetään yksi henkilö, joka pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja välittää tietoja potilaan voinnista muille omaisille.

Yleislääketieteen erikoislääkäreiden lisäksi akuuttiosastolla työskentelee erikoistuva lääkäri ja konsultoiva geriatri. Osastolla on laaja moniammatillinen tiimi: kotiutushoitaja, sosiaalityöntekijä, farmaseutti, fysioterapeutti ja osastonsihteeri. Yhteistyö kotiutustiimin ja kotisairaalan kanssa on tiivistä. Osastolla työskentelevät hoitajat ovat KYSin pitkäaikaisia moniosaajia.

Yhteystiedot

Päivystysosasto
Kanslia p. 017 173 072
Puijon sairaala, Pääsairaala, R, 3. krs

Akuuttiosasto 4992
Kanslia p. 017 172 201
Puijon sairaala, Pääsairaala, D, 8. krs

Hoidot ja tutkimukset tietoa KYSistä