Psykiatria tutkimus ja opetus

Tutkimus ja opetus

Psykiatrian palveluyksikkö tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa. Tutkimuksen painopistealueita ovat mielialahäiriöt, erityisesti depressio ja nuorten päihdekäyttö.

Ajankohtaisia tutkimuskohteita ovat

  • masennuksen vaikutukset elimistöön
  • transkraniaalinen magneettistimulaatio masennuksen hoidossa
  • masennuksen psykoterapeuttinen hoito
  • nuoren psykofyysinen terveys, alkoholin käyttö ja aivot

Yhteistyö muiden erikois- ja tieteenalojen kanssa on tärkeää laaja-alaisen näkemyksen saavuttamiseksi. Tutkimustoimintaa kehitetään jatkuvasti kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on tutkimustiedon käytettävyys kliinisen työn kehittämisessä.

Psykiatrian palveluyksikkö tarjoaa laadukkaan erikoistumis- ja oppimisympäristön lääketieteen, psykologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille.

Psykiatria tutkimus ja opetus lue lisää